ВИКОРИСТАННЯ TIMED UP AND GO TEST ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ ФУНКЦІЇ ХОДЬБИ ТА РІВНОВАГИ

Наталія ПОЗМОГОВА

Анотація


Вступ. Процес старіння населення неухильно активізується в більшості країн Європи,
зокрема й в Україні. Порушення ходьби й рівноваги (ПХР) у старших вікових групах є важли-
вою медичною і соціальною проблемою. Поширеність ПХР у старших вікових когортах до-
сить висока. Загалом не менше ніж 30 % осіб віком 65 років і старших скаржаться на труднощі
пересування під час проходження трьох кварталів, піднімання на один сходовий майданчик,
приблизно 20 % потребують допоміжних засобів пересування. В осіб віком 70–74 років ПХР
трапляється з частотою 25 %, а у віці 80–84 років – 60 % [2]. Вона посідає одну з провідних
позицій серед причин, що викликають падіння, призводячи до травм, інвалідності, обмеження
або втрати самостійності, знижуючи якість життя людей похилого віку [1].
Великий інтерес становить оцінювання балансу тіла за допомогою клінічних шкал як
найбільш простий спосіб надати об'єктивність патерну ходьби [2]. У світовій геріатричній
практиці створено велику кількість валідних інструментів для кількісної оцінки НХР. З них
найбільш широко використовують тест Timed Up and Go test («встань і йди»). Як предиктор
падіння тест «встань і йди» має високу сенситивність (87 %) і специфічність (87 %). Він до-
стовірно корелює з більш деталізованими шкалами оцінювання ходьби й рівноваги, проте
більш простий і швидкий у застосуванні [2].
Висновки. Таким чином, використання Timed Up and Go test дає змогу здійснювати
контроль за ефективністю фізичної реабілітації в осіб похилого віку з ПФХ, щоб запобігти
можливим травмам та поліпшити мобільність у похилому віці.
Ключові слова: порушення ходьби, рівновага, похилий вік, тест «встань і йди».

Повний текст:

PDF

Посилання


Скворцов Д. В. Диагностика двигательной патологии инструментальными методами: анализ

походки, стабилометрия / Д. В. Cкворцов. – Москва : Юрайт, 2007. – 617 с.

Hiengkaew V. Minimal detectable changes of the Berg Balance Scale, Fugl-Meyer Assessment

Scale, Timed "Up & Go" Test, gait speeds, and 2-minute walk test in individuals with chronic stroke with

different degrees of ankle plantarflexor tone / Hiengkaew V., Jitaree K., Chaiyawat P. // Arch Phys Med

Rehabil. – 2012. – Vol. 93, No 7. – P. 1201–1208.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.