ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ

Олена АВРАМЕНКО

Анотація


Вступ. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується інтеграційними процесами
різних сфер діяльності та широким упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій,
що висуває нові вимоги до фахівців, професійні та особистісні якості яких мають відповідати
вимогам сьогодення. У зв’язку з цим, вагоме місце серед компонентів професійної компетент-
ності фахівців посідає інформаційно-комунікаційна компетентність.
Мета дослідження – визначити сучасні підходи до процесу формування інформаційно-­
комунікаційної компетентності майбутніх хореографів у закладах вищої освіти спортивного
профілю. Методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури, метод соціологіч-
ного дослідження (анкетування), контент-аналіз.
Висновки. Визначено сучасні підходи до процесу формування інформаційно-­
комунікаційної компетентності майбутніх хореографів, найперспективнішим із яких фахівці вва-
жають корекцію освітніх програм на основі широкого використання засобів сучасної хореографії.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційна компетентність, хореограф.

Повний текст:

PDF

Посилання


Даниско О. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів

фізичної культури як передумови підвищення якості освіти / О. Даниско, О. Свертнєв // Витоки пе-

дагогічної майстерності. – 2017. – Вип. 19. – С. 108.

Мартиненко О. Формування професійної компетентності майбутніх учителів хореографії

в умовах вищого навчального закладу / О. Мартиненко // Проблеми підготовки сучасного вчителя. –

– No 12. – С. 166.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.