ПРОПОРЦІЇ ТІЛА ПРЕДСТАВНИКІВ ГІРСЬКОЛИЖНОГО СПОРТУ

Андрій ПАВЛИШИН, Тетяна КУЦЕРИБ

Анотація


Вступ. Тотальні й парціальні розміри та пропорції тіла в різних видах спорту можуть сут-
тєво відрізнятися і визначати професійну успішність у певному виді спортивної спеціалізації.
Мета роботи – проаналізувати тотальні й парціальні розміри тіла та встановити тип
пропорцій.
Методи дослідження: антропометричні, метод індексів й методи математичної статистики.
Обстежувані спортсмени – 13 студентів спортсменів ЛДУФК, чоловіки віком 18–21 рік,
представники гірськолижного спорту зі спортивним стажем не меншим ніж 5 років.
Висновки. В обстеженій групі спортсменів велика довжина нижніх кінцівок, середня
довжина верхніх кінцівок, порівняно короткий тулуб, вузький таз і середньої ширини плечі.
За В. В. Бунаком, тип пропорцій паратейноїдний, за П. Н. Башкіровим – доліхоморфний.
Ключові слова: антропометрія, гірськолижний спорт, пропорції тіла.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гиренко Л. А. Индивидуально-типологические особенности юношей "лыжников-гонщиков"

и биатлонистов / Л. А. Гиренко // Наука и образование: современные тренды : коллект. моногр. / гл.

ред. О. Н. Широков. – Чебоксары : ЦНС Интерактив плюс, 2015. – No 7. – С. 6–18.

Адаптаційні зміни морфологічних показників організму спортсменів з різною спрямованістю

тренувального процесу / Тетяна Куцериб, Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Софія Маєвська,

Музика Федір // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. у галузі фіз. виховання, спорту та

здоров’я людини. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 3/4. – С. 36–42.

Мартиросов Э. Г. Стандарты телосложения высококвалифицированных спортсменов, спе-

циализирующихся в основных олимпийских видах спорта : прилож. к дис. ... д-ра биол. наук / Мар-

тиросов Э. Г. – Москва, 1998. – 98 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.