ТУРИЗМ: МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Дмитро ПЕТРИШИН

Анотація


Вступ. Сьогодні туризм є найбільш розвинутою та однією з найдинамічніших галузей
світової економіки, в якій зайнято близько 10 % світових трудових ресурсів і яка виробляє
понад 10 % світового валового продукту. Для порівняння: сільське господарство становить 4 %
від глобального ВВП, промисловість – трохи більше ніж 30 %. Річні надходження від світової
туристичної галузі становлять 700 млрд доларів США, і очікується, що цей показник зросте
до одного трильйона доларів до 2025 року [1].
Мета – виявити актуальні проблеми вітчизняної туристичної галузі та визначити напря-
ми державної політики щодо розвитку туризму.
Висновки. В Україні слід якнайшвидше звернути увагу на розв’язання цих питань
для того, щоб скористатися тими економічними вигодами, які може забезпечити Україні та
нашому народові туризм.
Туризм – це індустрія сервісу, галузь, у якій новітні технології не зможуть зменшити кіль-
кість робочих місць. Він може бути використаний для збереження довкілля, надати сільському
населенню, особливо в непромислових місцевостях, можливість отримувати певний дохід.
Туризм може забезпечити позитивні зрушення у сфері економіки, культури та екології,
тим самим сприяючи розвиткові України.
Ключові слова: туризм, потреби, зростання економіки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Артеменко В. Б. Оцінка можливостей участі України в міжнародному туризмі [Електронний

ресурс] / В. Б. Артеменко. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/artemenko.htm

Каплун І. Г. Туристичний потенціал Подільських Товтр [Електронний ресурс] / І. Г. Каплун. –

Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/kaplun.htm

Кравців В. Концептуальні основи перспективного розвитку рекреаційної індустрії в Карпатах

/ Кравців В., Жук П. // Економіка України. – 1993. – No 12. – С. 57–62.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.