РЕПРОДУКТИВНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Юлія ЧЕСАНОВСЬКА

Анотація


Вступ. Демографічна криза, що спостерігається упродовж останніх років в Україні,
створює несприятливі перспективи для відтворення населення [2].
Водночас однією з характерних рис покоління підлітків XXI століття є відсутність на-
лежної уваги до власного здоров’я, зокрема репродуктивного, однією з головних складових
частин якого є репродуктивна поведінка. У популяції створюється майже замкнений цикл:
хвора школярка – хвора вагітна – хворий плід – хвора дитина – хворий підліток – хворі батьки,
і з кожним 20-літтям цей цикл стає все більш вираженим [1].
Мета – оцінити репродуктивну поведінку дівчат-підлітків, учениць 9–11 класів, для
подальшого розроблення регіональних освітніх програм у сфері репродуктивного здоров’я.
Методи дослідження: аналіз наукової літератури; анкетування; методи математичної
статистики.
Обговорення і висновки. Репродуктивне виховання дівчат з правильним розставленням
акцентів під час формування моральної та сексуальної культури допоможе підліткам утрима-
тися від раннього початку статевого життя й уникнути статевого насильства.
Ключові слова: дівчата-підлітки, репродуктивна поведінка, контрацепція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Жигульова Е. О. Репродуктивне здоров’я жінки – основа формування здорової нації / Е. О. Жи-

гульова, Л. І. Дейбук // Формування ЗСЖ студентів та учнівської молоді засобами освіти : зб. наук.

пр. / [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка,

– Вип. 5. – С. 72–75.

Репродуктивне здоров’я населення України як основний критерій ефективності соціально-еконо-

мічної політики держави / Р. О. Мойсеєнко [та ін.] // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – No 2 (22). – С. 86–91.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.