ВІДБІР ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СПОРТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТРИБУНІВ У ВОДУ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Андрій АРАБСЬКИЙ, Сергій РОМАНЧУК, Орест ЛЕСЬКО

Анотація


Вступ. Відбір перспективних спортсменів – складний багатокомпонентний процес, який містить педагогічні, біологічні, медичні, соціальні, психологічні, морально- етичні аспекти. Значення цих аспектів змінюється у процесі багаторічної підготовки.

Мета дослідження обґрунтувати критерії відбору стрибунів у воду на етапі початкової підготовки та перевірити їхню ефективність.

Для досягнення поставленої мети було використано такі методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічний експеримент (для перевірки ефективності авторських критеріїв відбору), педагогічне спостереження (тестування спортивної підготовленості спортсменів), методи математичної статистики.

 

Висновки:

  1. Застосування авторських критеріїв відбору юних спортсменів у стрибках у воду дало змогу більш ефективно екстраполювати результати спортивної підготовленості хлопців.
  2. Результати виконання спортсменами (хлопцями) ЕГхл норм спортивних розрядів та знань на 26,7 % перевищують показники спортсменів КГхл. Зокрема, жоден хлопець КГхл не виконав норматив кандидата та майстра спорту України, водночас у ЕГхл один (10 %) хлопець виконав норматив майстра спорту України та три (30 %) – кандидата у майстри спорту України.
  3. Наприкінці експерименту різниця в показниках середнього значення коефіцієнта складності довільних стрибків хлопців ЕГхл та КГхл становила 0,55 бала (t=3,310; р<0,01). Відповідно середнє значення коефіцієнта складності довільних стрибків спортсменів ЕГхл розходяться в діапазоні результатів на рівні відмінних показників, а в спортсменів КГхл цей показник спортивної підготовленості не перевищує показників на рівні задовільної підготовленості.

Ключові слова: стрибки у воду, відбір, ефективність, спортсмени.


Повний текст:

PDF

Посилання


Арабський А. П. До питання спортивного відбору у стрибках у воду / Арабський А. П., Афонін В. М. // Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини : матеріали ІІ інтернет-конф. – Одеса, 2018. – С. 131–136.

Наявко І. І. Критерії визначення спортивно- технічної підготовленості юних стрибунів у воду / Наявко І. І. // Слобожанський науково-с портивний вісник. – 2014. – № 2. – С, 99–103.

Наявко І. Факторний аналіз рухової діяльності юних стрибунів у воду 9–11 років / Ігор Наявко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 163–169.

Платонов В. Форсирование многолетней подготовки спортсменов и Юношеские Олимпийские игры / Владимир Платонов, Ирина Большакова // Наука в олимпийском спорте. – 2013. – № 2. – С. 37–42.

Шинкарук О. Обґрунтування комплексного підходу до розробки програми відбору в циклічних видах спорту / Оксана Шинкарук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 1. – С. 25–30.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.