ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ МОТИВАЦІЇ ЮНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ

Тетяна ГРИЩЕНКО, Андрій ОКОПНИЙ

Анотація


Вступ. Процес виникнення та розвитку фехтування як виду спорту в Україні має давню історію, яка на сьогодні системно не досліджувалася. Вітчизняні фахівці, учні спортивних шкіл та студенти спеціалізованих навчальних закладів користуються навчальною літературою радянських часів, де історію українського фехтування майже не представлено. У наукових працях, присвячених українському спорту, фехтування згадується лише епізодично (О. Вацеба (2008); О. Лях- Породько (2011) та ін.). Деякі аспекти розвитку фехтування в Україні висвітлено в публікаціях В. Бусола (2006), П. Азарченкова (2004), З. Семеряк (2014) та ін. Однак ґрунтовних досліджень процесів формування організаційних, програмно-н ормативних та науково-п рактичних основ української школи фехтування для дітей молодшого шкільного віку не проводили, тому наше дослідження є актуальним.

Мета – охарактеризувати засоби для визначення мотивації дітей до занять фехтуванням.

Методи: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури, аналіз документальних матеріалів, порівняння.

Висновки. Отже, психологічна підготовка – це формування, розвиток і вдосконалення властивостей психіки, які потрібні для успішної діяльності спортсменів та команд.

Найбільш важливою та одночасно складною проблемою є формування мотивів спортивної діяльності, зокрема світогляду як найбільш стійкого мотиву. Це здійснюється завдяки становленню та розвитку сучасних поглядів на культурно- історичні коріння спорту взагалі та обраного виду зокрема, виробленню визначальних принципів спортивного тренування з обраного виду спорту та їхнього взаємозв’язку з умовами та принципами діяльності поза спортом, а також формуванням власних принципів та поглядів спортсмена, команди та тренера з усіх питань сумісної діяльності.

Ключові слова: мотивація, визначення, методики, фехтувальники.


Повний текст:

PDF

Посилання


Васильев И. А. Мотивация и контроль за действием / Васильев И. А., Магомед-Э минов М. Ш. – Москва : МГУ, 1991. – 212 с.

Енциклопедія олімпійського спорту України / [П. М. Азарченков, В. В. Аксютін, Ж. А. Белокопитова та ін.] ; за ред. В. М. Платонова. – Київ : Олімп. література, 2005. – 462 с.

Мороз О. Залежність стилю змагальної діяльності фехтувальників-ш пажистів від особливостей темпераменту / Олексій Мороз, Василь Бусол // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Вип. 14, т. 1. – Львів, 2010. – С. 274–280.

Калинин К. А. Опыт использования методики Хекхаузена для исследования мотивации достижения / Калинин К. А., Морозов А. С. // Социально- психологические проблемы руководства и управления коллективами. – Москва, 1974. – С. 18–20.

Моргун В. Ф. Психологические проблемы мотивации учения / В. Ф. Моргун // Вопросы психологии. – 1976. – № 6. – С. 54–69.

Орлов Ю. М. Потребность в достижении в спортивной деятельности / Орлов Ю. М. // Потребности и мотивы спортивной деятельности. – Москва, 1996. – С. 26–46.

Лях-П ородько А. А. Состояние и перспективы научных исследований по истории физической культуры и олимпийского спорта в Украине / А. А. Лях- Породько, В. О. Кравчук // Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали XVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2017. – С. 306–311.

Шиян Б. М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні та спорті : [навч. посіб.] / Шиян Б. М., Вацеба О. М. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан. – 275 с.

Фехтування : навчальна програма для дитячо-ю нацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-ю нацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. – Київ, 2014. – 50 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.