ЧАСОВІ ПАРАМЕТРИ ЧАСТИН ВИКОНАННЯ ПОСТРІЛУ У СТРІЛЬБІ З ПНЕВМАТИЧНОЇ ГВИНТІВКИ

Андрій ДЕМІЧКОВСЬКИЙ

Анотація


Вступ. Кульова стрільба як вид спорту на теперішній час є об’єктом зацікавлення спортивних науковців [1, 2, 3, 4]. Для подальших досліджень необхідно знати, які елементи виокремити з процесу виконання пострілу та використовувати для подальшого аналізу ефективності виступів спортсменів.

Мета роботи – охарактеризувати тривалість основних частин виконання пострілу у стрільбі з пневматичної гвинтівки кваліфікованих спортсменів.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення документальних матеріалів та даних інтернету, системний аналіз, методи математичної статистики, кореляційний аналіз застосовано для встановлення міри залежності між двома або більшою кількістю стохастичних змінних, що між ними.

Висновки. Запропонована інтерпретація цифрових результатів дає змогу підняти на новий науковий рівень підхід до аналізу як процесу виконання пострілу, так ізмагальної діяльності стрільців із пневматичної гвинтівки. Числові показники вказують на рівень підготовленості спортсмена, готовність до змагальної діяльності.

Ключові слова: техніка і тактика, стрільба, пневматична гвинтівка.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз рухових дій при виконанні стрілецьких вправ / Власов А. П., Виноградський Б. А., Демічковський А. П. Лопатьєв А. О. // Вісник Чернігівського державного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів, 2010. – Вип. 81. – С. 561–565.

Демічковський А. Проблема тактичної підготовки в багаторічній підготовці спортсменів із кульової стрільби / Демічковський Андрій // Спортивний вісник Придніпров’я. ‒ 2017. ‒ № 2. ‒ С. 54‒58.

Основні підходи до аналізу числових рядів / П’янило Ярослав, Лопатьєв Анатолій, Власов Андрій, П’янило Галина, Демічковський Андрій // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : зб. матеріалів XІV Міжнар. наук. конф. – Львів, 2018. – С. 4‒9.

Wybrane element przygotowania taktycznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania taktycznego stosowane w treningu strzeleckim – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pzss.org.pl/ index.php/14-strony- statyczne/biblioteka- trenera/119-wybrane- elementy-przygotowania- taktycznego-rodki- treningowe-z-zakresu- przygotowania-taktycznego- stosowanie-w-treningu- strzeleckim (Дата звернення:

09.2018 року).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.