СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ З ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Тетяна КУРЧАБА

Анотація


Вступ. Згідно з даними статистичних служб, 3 млн осіб в Україні офіційно зараховано до людей з фізичними та розумовими вадами, відповідно до цього, за такими ж статистичними даними, в Україні з 1993 року кількість неповносправних дітей зросла на 28,5 тис. і тепер становить 150,3 тис. дітей, при загальному зменшенні дитячого населення на 1,4 млн. Частка неповносправних дітей зросла від 1,1 до 1,6 % [1]. Водночас усіма формами фізкультурно- оздоровчої роботи охоплено лише 16,7 тис. осіб, що становить менше ніж 1 % від загальної кількості неповносправних [2].

Мета роботи дослідити соціальні проблеми розвитку фізкультурно- оздоровчої роботи з особами з інвалідністю.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел та статистичних даних, опитування, методи математичної статистики.

Результати соціологічного дослідження дають підстави стверджувати, що до основних причин низького рівня розвитку фізичної культури серед осіб з інвалідністю в Україні належать такі:

  1. Відсутність елементарних умов для залучення осіб з інвалідністю до занять фізичною культурою та спортом: можливість самостійно переміщуватися в громадському транспорті, нерозв’язаність проблем у містобудівництві, архітектурні бар’єри, практична відсутність адаптованих спортивних споруд, інвентаря.
  2. Недостатня кількість професійних організаторів, інструкторів, тренерів зі спеціальною підготовкою, особливо гостро ця проблема постає в регіонах.
  3. Низький рівень мотивації у осіб з інвалідністю до занять фізичною культурою та спортом.

Ключові слова: особи з інвалідністю, робота з особами з інвалідністю, фізкультурно- оздоровча робота.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кальченко К. О. Забезпечення інклюзії молоді з інвалідністю в університетське середовище / К. О. Кальченко, Г. Ф. Нікуліна // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. пр. – Київ, 2009. – № 6 (8). – С. 10–15.

Про становище осіб з інвалідністю в Україні: нац. доп. – Київ : [б. в.], 2013. – 198 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.