ОСОБЛИВОСТІ ТА СПРЯМОВАНІСТЬ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ У КОМАНДНИХ СПОРТИВНИХ ІГРАХ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Олена МІТОВА

Анотація


Вступ. Командні спортивні ігри стрімко розвиваються і мають багато різновидів як у олімпійському, паралімпійському, дефлімпійському спорті, так і у віковому аспекті (мікро- або бейбі-б аскет, міні-баскетбол, максі-баскет), а також з урахуванням особливостей структури  гри та кількості гравців у команді (баскетбол 3×3; пляжний волейбол, регбіліг-7). Аналіз спеціальної наукової літератури свідчить про достатню увагу фахівців щодо вдосконалення системи контролю у командних спортивних іграх [1, 2, 4, 5]. Зокрема, В. М. Платонов [3] пропонує розподіл багаторічної підготовки на дві стадії (перша стадія становлення та розвитку можливостей спортсменів та друга стадія максимальної реалізації спортивної майстерності). Однак недостатньо вивченим залишається визначення спрямованості системи контролю, відповідно до стадій багаторічної підготовки та етапів багаторічної підготовки на кожній стадії, з урахуванням тих чи інших характерних ознак, притаманних командним спортивним іграм.

Мета дослідження – проаналізувати особливості та спрямованість контролю у командних спортивних іграх на різних стадіях багаторічної підготовки з урахуванням сучасних тенденцій їхнього розвитку.

Висновок. Вивчення наукової літератури свідчить про те, що є чіткий розподіл значущості, спрямованості та організаційно-у правлінських заходів системи контролю на різних етапах багаторічної підготовки, які потребують наукового обґрунтування з урахуванням сучасних тенденцій розвитку командних спортивних ігор.

Ключові слова: контроль, спортивні ігри, етапи багаторічної підготовки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Мітова О. Ретроспективний аналіз формування системи контролю у командних спортивних іграх / Мітова Олена // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – № 1. – С. 74–81.

Мітова О. Івченко О. М. Наукове обґрунтування алгоритму комплексного контролю підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки / Мітова Олена, Івченко Оксана // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2018. – № 3. – С. 83–92.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : в 2 кн. / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2015. – Кн. 2. – 752 с.

Тищенко В. Контроль тренувальної та змагальної діяльності команд високої кваліфікації з гандболу : монографія / Валерія Тищенко. – Запоріжжя : Статус, 2017. – 462 с. – ISBN 978-617-7353-54-V.

Шинкарук О. Система контролю підготовки початківців у командних спортивних іграх: проблемні питання та сучасні підходи / Шинкарук Оксана, Мітова Олена // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2017. – № 1. – С. 105‒112.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.