ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ БОРОТЬБИ ДОРОСЛИХ СПОРТСМЕНІВ У ПАНКРАТІОНІ

Олег СОГОР

Анотація


Вступ. Сучасний панкратіон – це не копія античного панкратіону, а процес еволюційного розвитку. З кожним роком рівень техніко-т актичної підготовки спортсменів зростає, тому є потреба в науковому і методичному забезпеченні. З огляду на високий рівень спортивних досягнень у панкратіоні, а також високу конкуренцію як на національному, так і на світовому рівнях збільшилися вимоги до підготовки спортсменів, зокрема в техніко- тактичному аспекті. Для змішаних єдиноборств характерне чергування статичних і динамічних дій, що здійснюють спортсмени в боротьбі в стійці і в партері. Силова боротьба в стійці за захват, сковування, боротьба в партері вимагають від спортсмена розвитку спеціальних фізичних якостей [2, 3, 4, 5].

Мета – охарактеризувати техніко- тактичні дії з елементами боротьби дорослих кваліфікованих спортсменів у панкратіоні.

Методи: теоретичний аналіз та узагальнення матеріалів наукової та методичної літератури, педагогічне спостереження (з використанням відеоматеріалів змагальної діяльності), методи математичної статистики.

Висновки.Виявлено доцільність тренерам і спеціалістам панкратіону звернути увагу на потреби удосконалення спеціальної підготовленості, яка б дала змогу ефективно застосовувати групу техніко-т актичних дій з елементами боротьби упродовж усієї змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів у панкратіоні.

Ключові слова: панкратіон, змагальна діяльність, елементи, боротьба, дії.


Повний текст:

PDF

Посилання


Панкратіон : правила змагань / О. П. Мандрік, Р. В. Яковенко, О. А. Томенко [та ін.]. – Київ, 2015.

Чередніченко С. В. Використання єдиноборств античної культури в процесі виховання студентів педагогічних університетів (на прикладі панкратіону) / Чередніченко С. В. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118 (4). – С. 219–221.

Вовк В. В. Азбука панкратиона (синтез борьбы и кулачного боя) : метод. пособ. с учеб. фильмом / Вовк В. В. ; под ред. А. П. Мандрика. – Львов : РТА «КРЕО», ВС «Амадей», 2008. – 72 с.

Коньков Д. А. Методические особенности построения тренировочного процесса в панкратионе / Д. А. Коньков // Известия Российского гос. пед. ун. им. А. И. Герцена. – Санкт-П етербург, 2008. – Вип. 58. – С. 399–405.

Согор О. Характеристика панкратіону в структурі змішаних одноборств / Согор Олег, Пітин Мар’ян // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб наук. пр. – Житомир, 2016. – Вип. 2. – С. 198–203.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.