ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ КУРСАНТІВ ДО ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Євген АНОХІН

Анотація


Вступ. Фізична підготовка (ФП) курсантів військових навчальних закладів є одним із напрямів формування їхнього професіоналізму. Засобами і методами ФП забезпечується фізична готовність курсантів до успішного формування їхнього професіоналізму, виховання в них психічних якостей і стійкості до стресу, підвищується резистентність їхнього організму до впливу несприятливих зовнішніх і внутрішніх чинників бойової діяльності [3].

Водночас практика засвідчує, що педагогічний потенціал ФП використовують неефективно. Підтвердженням цього є незначний приріст фізичної підготовленості курсантів відносно початкового рівня упродовж навчання у військових навчальних закладах.

Визначальною причиною цього є несформованість у курсантів стійких мотивів та інтересу до систематичних занять ФП як основи їхньої активності у власному фізичному вдосконаленні. Цьому не сприяє застарілість поглядів і підходів до організації ФП. Саме новітні погляди та підходи до організації і проведення ФП вимагає підвищення її педагогічного потенціалу.

Мета на основі аналізу літературних джерел визначити роль мотивації в підвищенні ППФП курсантів військових навчальних закладів.
Методи: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел і наукових досліджень.

Висновки:

  1. Ґрунтуючись на застарілих поглядах і підходах до ФП, не можна в сучасних умовах забезпечити належний рівень її ефективності.
  2. Пріоритетним завданням фізичного виховання курсантів, що базується на принципах гуманістичної педагогіки і психології, має бути формування у них ціннісного ставлення до фізичної підготовки.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания / Б. А. Ашмарин. – Москва : Просвещение, 1990. – 272 с.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – Санкт- Петербург : Питер, 2011. – 512 с. : ил. ‒ (Серия «Мастера психологии»).

Овчарук І. С. Теорія та організація фізичної підготовки військ : [навч.-метод. посіб. в 2-х ч.] / Овчарук І. С. – Одеса : Військова академія, 2014. – Ч. 1. – 250 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.