АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я СТАРШОКЛАСНИКІВ УКРАЇНИ

Степан ГЕЙЦІ, Алла СОЛОВЕЙ

Анотація


Вступ. Здоров’я школярів у будь-якому суспільстві та за будь-яких соціально-е кономічних і політичних ситуацій є актуальною і найважливішою проблемою, бо це визначає майбутнє країни, генофонд нації, науковий та економічний потенціал суспільства і поряд з іншими демографічними показниками є чутливим барометром соціально-е кономічного розвитку країни [3, 5].

Мета – проаналізувати стан здоров’я старшокласників України.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних літературних джерел.

Обговорення і висновки. Отже, сучасний стан і тенденції у стані здоров’я старшокласників свідчить про серйозне неблагополуччя, яке може призвести до істотних обмежень у реалізації ними у майбутньому біологічних і соціальних функцій. За цих обставин мова вже не лише про стан здоров’я сучасних школярів, а й про майбутнє країни.

Ключові слова: старшокласник, фізична підготовленість, здоров’я.


Повний текст:

PDF

Посилання


Єлісеєва Д. С. Інноваційна технологія зміцнення здоров’я дітей старшого шкільного віку в процесі самостійних занять фізичним вихованням : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Єлісеєва Дар’я Сергіївна. – Дніпро, 2016. ‒ 368 с.

Іванова В. В. Стан здоров’я старшокласників : результати дослідження / Іванова В. В., Власенко Л. В., Кочеткова Н. К.// Імідж сучасного педагога. – 2014. ‒ № 9(148) – С. 54‒56.

Калиниченко О. О. Особливості організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах / Калиниченко О. О. // Молодий вчений – 2016. ‒ № 11.1 – С. 60‒64.

Моісеєнко Р. О. Аналіз стану захворюваності та поширеності захворювань у дітей в Україні за період 2011–2015 роки. / Р. О. Моісеєнко, О. О. Дудіна, Н. Г. Гойда // Современная педиатрия. – 2017. – № 2(82) – С. 17‒27.

Сороколіт Н. С. Ставлення учнів середнього шкільного віку до свого здоров’я та до уроків фізичної культури / Н. С. Сороколіт // Спортивна медицина. – 2014. – № 1. – С. 47–51.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.