ПЕРЕШКОДИ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ У КУРСАНТІВ

Петро ГОДЛЕВСЬКИЙ, Сергій ЮЗЬКІВ, Віктор ГУЗАР

Анотація


Вступ. Сучасні умови праці на морі висувають більш високі вимоги до фізичних якостей особистості. Реалізувати себе в майбутній професійній діяльності в досить специфічних, інколи екстремальних умовах може лише спеціаліст, який володіє знаннями, уміннями, навичками, професійно важливими якостями особистості та добрим здоров’ям. Виявлення бар’єрів при формуванні мотивів та стимулів курсантів до занять фізичною культурою є дієвим засобом для підвищення мотивації до активного способу життя та підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності [3, 4].

Мета роботи визначити особливості перешкод мотивацій курсантів ХДМА (Херсонська державна морська академія) до занять з фізичного виховання.

Методи дослідження: аналіз наукової і методичної літератури; педагогічні спостереження; анкетування; методи математичної статистики.

Обговорення та висновки. За даними дослідження основним бар’єром, який значною мірою впливає на стійке бажання до занять із фізичної активності, є брак часу. Це відповідає сучасній тенденції зменшення фізичної активності. Швидкий прогрес призвів до зниження професійної та комунікаційної активності, настали зміни в способі життя від активного до сидячого [1, 2]. На другому місці (на думку курсантів) є невідповідність фізичних навантажень фізичним можливостям (погіршення стану здоров’я та фізичного розвитку студентської молоді) [4]. На третьому місці – невдоволеність організацією навчального процесу та методикою викладання (потрібні принципово нові підходи і технології, що базуються на морфофункціональних особливостях курсантів і максимальної реалізації їхніх інтересів та схильностей) [1, 3, 4].

Дослідження встановило, що виявлення та подолання перешкод у формуванні мотивів та стимулів до занять з фізичного виховання – це процес пошуку ефективних засобів розвитку позитивної мотивації для рухової активності.

Ключові слова: курсанти, мотиваційні бар’єри, фізичне виховання, засоби.


Повний текст:

PDF

Посилання


самозахисту / Годлевський П. М. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів, 2013. – Вип. 112, т. 3. – С. 135–137.

Гузар В. М. Стимулювання фізкультурно- оздоровчої діяльності курсантів / В. М. Гузар // Філософські обрії сьогодення : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон, 2018. – С. 167–169.

Компетентнісний підхід у системі сучасної морської освіти / Ходаковський В. Ф., Кулікова Л. Б., Бень А. П., Білоусов Є. В., Чернявський В. В. – Херсон : ХДМА, 2014. – 376 с.

Степанюк С. Роль мотивацій у формуванні основ здорового способу життя / Світлана Степанюк, Інна Городинська, Микола Лук’янченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-п едагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ, 2015. – Вип. 5(1). – С. 236–239.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.