ПРОГРАМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ I–II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ШЕЙПІНГ-ТЕХНОЛОГІЙ

Людмила ДРАПІНСЬКА, Уляна ШЕВЦІВ

Анотація


Вступ. Фізичне виховання у вищих навчальних закладах покликане виховувати в студентської молоді позитивне ставлення до занять фізичними вправами [1, 3, 5]. Натомість фахівці (У. Шевців, 2009; В. Гумен, 2016 та інші) свідчать, що традиційні форми занять із фізичного виховання не тільки мало сприяють формуванню позитивного ставлення до них студентської молоді, а й можуть викликати негативну реакцію. Отже, пошук нових організаційно- методичних форм фізичного виховання студентської молоді є актуальним.

Мета – розробити програми фізичного виховання студенток закладів вищої освіти I–II рівнів акредитації з використанням шейпінг- технологій.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової і методичної літератури, соціологічні дослідження, педагогічні експерименти.

виховання студенток закладів вищої освіти I–II рівнів акредитації з використанням шейпінг-технологій дає змогу рекомендувати її для застосування в навчальних та позанавчальних формах занять із фізичного виховання студенток закладів вищої освіти I–II рівнів акредитації.

Ключові слова: фізичне виховання, студентки, шейпінг-технології.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гумен В. Шейпінг в системі фізичного виховання вищих навчальних закладів : [монографія] / Василь Гумен. – Львів, 2016. – 227 с.

Про фізичну культуру і спорт : закон України від 24.12.1993 № 3808-XII. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808–12

Сороколіт Н. Моніторинг стану здоров’я студентів І–ІІ курсів / Наталія Сороколіт, Мар’яна Кухар // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-п едагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – С. 533–538.

Фізичне виховання : навч. програма для вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації. – Київ : Міністерство освіти і науки України, 2003. – 44 с.

Шевців У. С. Технологія впровадження оздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання старшокласниць (на прикладі шейпінгу) : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Шевців Уляна Станіславівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2009. – 18 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.