ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ

Наталія СОРОКОЛІТ, Мар’яна КУХАР

Анотація


Вступ. Проблема здоров’я студентської молоді загострюється. Серед першокурсників виявлено високий відсоток із порушеннями функціонального стану, недостатньою фізичною підготовленістю, захворюваннями серцево- судинної системи, опорно- рухового апарату, погіршуються функції органів зору, травлення тощо [5].

Мета – провести аналіз наукових публікацій щодо дослідження чинників впливу на морфофункціональний стан студентів.

Методи: аналіз та узагальнення наукових та методичних матеріалів.

Висновки. Дослідження морфофункціонального стану студентів дає змогу виявляти резерви організму і своєчасно виокремлювати групи ризику для подальшої корекції і профілактики стану здоров’я як на заняттях із фізичного виховання, так і під час навчальної діяльності, а також передбачати заходи для нормалізації та регуляції морфофункціонального стану.

Ключові слова: здоров’я, захворюваність, функціональний стан, студенти.


Повний текст:

PDF

Посилання


літератури, 2006. – 184 с.

Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: підручник / Я. В. Крушельницька. – Київ : КНЕУ, 2003. – 367 с

Леонова А. Б. Психодиагностика функциональних состояний человека / А. Б. Леонова. – Москва : МГУ, 1984. – 200 с.

Лис Ю. С. Дослідження функціонального стану студентів у процесі навчання / Ю. С. Лис // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. ‒ Харків, 2016. ‒ Вип. 3. ‒ С. 208‒211.

Сороколіт Н. Моніторинг стану здоров’я студентів І–ІІ курсів / Наталія Сороколіт, Мар’яна Кухар // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-п едагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – С. 533–538.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.