ЗАСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІСЛЯ КОНТУЗІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Оксана МАТВЕЙКО

Анотація


Вступ. Контузія головного мозку є одним із найбільш поширених ушкоджень під час бойових дій. Цю травму військовослужбовці отримують втричі частіше, ніж інші бойові поранення. Відновленню військовослужбовців після контузії можна допомогти завдяки пошуку нових способів організації фізичної підготовки та раціонального використання наявних засобів фізичного виховання [1, 4].

Мета – класифікувати засоби фізичного виховання для занять із військовослужбовцями після контузії головного мозку.

Висновки. Отже, аналіз та узагальнення літературних джерел з цієї проблематики дає змогу стверджувати, що після контузій головного мозку можна застосовувати різні фізичні вправи. Їх класифікують за кількістю залучених: індивідуальні та групові; за способом застосування: традиційні, нетрадиційні та новітні; за характером впливу на організм: загальнорозвивальні та спрямовані на відновлення.

За результатами опитування військовослужбовців 73 % бойових травм супроводжуються контузією головного мозку та мають віддалені негативні наслідки. Отже, надзвичайно важливо вчасно застосовувати засоби відновлення.

Ключові слова: контузія, військовослужбовці, фізичні вправи, відновлення, класифікація.


Повний текст:

PDF

Посилання


Афонін В. Психічний стан та результативність фізичної діяльності військовослужбовців / В’ячеслав Афонін, Людмила Кізло, Сергій Федак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2013. – Вип. 17. т. 2. – С. 10–14.

Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту : у 2 т. / пер. з рос. Л. К. Кожевникова ; ред. Т. Ю. Круцевич. – Київ : Олімпійська література, 2008. – Т. 2. – 367 с. – ISBN 966-7133-97-4

Булич Є. Здоровье человека / Є. Булич, И. Муравов. – Киев : Олимпийская литература, 2003. – 424 с.

Двоенко В. В. Корригирующая тренировка курсантов ВУЗа операторского профиля / В. В. Двоенко, В А. Марищук // Тезы докл. итоговой науч. конф. ин-та за 2002 г. – Санкт Петербург : ВИФК, 2003. – С. 28–29.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.