ДИНАМІКА РІВНЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО КОЛЕДЖУ

Олег НЕБОЖУК, Сергій ФЕДАК, Галина МАЛАНЧУК

Анотація


Вступ. У дослідженнях багатьох учених щодо організації навчального процесу визначено, що до початку бойових дій у нашій державі, абітурієнтами військового коледжу сержантського складу були лише юнаки з числа цивільної молоді, але сьогодні до навчального закладу вступають також військовослужбовці служби за контрактом. Ці зміни зумовили те, що з першого дня після вступу в одній навчальній групі (підрозділі) навчаються курсанти з різним рівнем базової підготовки, зокрема цивільна молодь, яка не має взагалі військової підготовки порівняно з «контрактниками».

Мета – визначити динаміку рівня спеціальної фізичної підготовленості курсантів поміж цивільної молоді та військовослужбовців служби за контрактом.

Методи: теоретичні методи (аналіз та узагальнення літературних джерел); педагогічні методи (спостереження, тестування, експеримент); методи математичної статистики.

Висновки. Проведені дослідження встановили, що на всіх етапах експерименту рівень підготовленості курсантів військовослужбовців служби за контрактом вищий від курсантів поміж цивільної молоді. Крім того, з’ясовано, що в обох групах динаміка показників із вправ спеціальної фізичної підготовленості має позитивний характер, а також визначено відсутність достовірних змін (t=0,61–1,49; р>0,05), що засвідчує недостатню ефективність чинної програми з фізичної підготовки незалежно від категорії курсантів.

Ключові слова: фізична підготовка, курсант, військовослужбовець


Повний текст:

PDF

Посилання


Овчарук І. С. Удосконалення фізичної підготовки з врахуванням досвіду антитерористичної операції / Овчарук І. С. // Фізична підготовка особового складу Збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України: досвід, сучасність, проблеми та перспективи розвитку : матеріали наук.-метод. конф. – Київ, 2014. – С. 46–49.

Одеров А. Фізична підготовленість майбутніх офіцерів Збройних Сил України / Артур Одеров, Сергій Федак, Максим Кузнецов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1/2. – С. 274–278.

Ролюк О. Спеціальна фізична підготовка військовослужбовців- розвідників / Олександр Ролюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (33). – С. 57–63.

Романчук С. В. Фізична підготовка курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних Сил України : монографія / С. В. Романчук. – Львів : АСВ, 2012. – 408 с.

Федак С. С. Фізична підготовка як засіб адаптації військовослужбовців до дій в незвичних умовах / С. С. Федак // Перспективи розвитку озброєння і військової техніки Сухопутних військ : тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. – Львів, 2013. – С. 273–274.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.