ВПЛИВ ЗАСОБІВ БОКСУ НА РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Іван НОВОКШОНОВ, Алла СОЛОВЕЙ

Анотація


Вступ. Координаційні здібності є одними з основних рухових якостей школяра, адже від рівня розвитку координації учня залежить можливість засвоювати техніку вправ, а також здатність розвивати інші рухові якості. В інваріантній частині сучасної навчальної програми з фізичної культури для 10‒11 класів не запропоновано жодного нормативу для оцінювання координаційних здібностей [4]. Засоби, які запропоновано для розвитку координації, мають обмежений спектр впливу, а також не дають належного ефекту через свою незмінність [5]. Для розвитку координації учнів необхідні нові засоби, які б їх зацікавили і мали комплексний практичний вплив [1]. Бокс – це складнокоординаційний вид спорту, що вимагає комплексного прояву координаційних здібностей [2]. Боксерські засоби розвитку координації, модифіковані до вимог уроку фізичної культури, допоможуть здійснити комплексний вплив на прояви координаційних здібностей, а також підвищити зацікавлення учнів до занять фізичними вправами [1].

Метою дослідження є підвищення рівня розвитку координаційних здібностей старшокласників.

Методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, соціологічні методи (анкетування), педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Обговорення і висновки. Завдяки цьому дослідженню визначено зацікавлення учнів старших класів упровадженням елементів боксу в уроки фізичної культури, також експериментально доведено ефективність застосування методики розвитку координаційних здібностей засобами боксу на уроках фізичної культури з учнями старших класів.

Ключові слова: фізична культура, координаційні здібності, бокс, старшокласники.


Повний текст:

PDF

Посилання


Лях В. И. Координационные способности: диагностика и развитие / Лях В. И. – Москва : ТВТ Дивизион, 2006. – 290 с.

Остьянов В. Н. Бокс : учеб. пособ. / В. Н. Остьянов, И. И. Гайдамак. – Київ : Олимп. литература, 2001. – 239 с.

Римар О. Оцінювання рівня фізичної підготовленості учнів старших класів / Ольга Римар, Алла Соловей // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 181–186.

Сороколіт Н. Фізичне виховання школярів в умовах модульного навчання / Наталія Сороколіт // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 208–211.

Фізична культура в школі : навчальна програма для 10–11 класів загальноосвіт. навч. закладів. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 192 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.