ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ РІЗНОГО ФІЗИЧНОГО СТАНУ

Сергій ПАЛЕВИЧ

Анотація


Вступ. В сучасних умовах фізична підготовленість курсантів набуває надзвичайно важливого значення. На рівень фізичної підготовленості майбутніх військовослужбовців впливає низка факторів, серед яких і готовність до виконання бойових завдань та рівень фізичного стану. Тому наше дослідження є актуальним.

Мета – дослідити вплив психологічних факторів на ефективність формування спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців з різними рівнями фізичного стану.

Висновки. Підтверджено припущення про те, що для значної кількості курсантів фізичні і психологічні навантаження неадекватні їхній підготовленості, що помітно викликало негативні емоційні переживання, зменшувало бажання виконувати норми тестів. Така ситуація вимагає формування у курсантів відповідного рівня емоційного інтелекту.

Ключові слова: мотиваційний стан, мотивація, загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, курсанти.


Повний текст:

PDF

Посилання


Сопов В. Ф. Психические состояния в напряженной профессиональной деятельности / В. Ф. Сопов. – Москва : Академический Проект. 2005. – 206 с.

Кирпенко В. М. Оптимізація спеціальної фізичної підготовки курсантів-л ьотчиків у період льотного навчання : автореф. дис. … канд. наук. з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 «Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення» / Кирпенко Віталій Миколайович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2014. – 20 с.

Пирогова Е. А. Совершенствование физического состояния человека / Е. А. Пирогова. – Киев : Здоровья, 1989. – 168 с.

Тимчасова Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України [Електронний ресурс]: затверджена наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 11.02.2014 р. № 35. – Режим доступу: http://library.vitv.kh.ua/files/original/d3ef47326330d1c1713fd5186f3f358a.pdf

Романчук С. В. Формування мотивації до занять фізичною підготовкою і спортом курсантів технічних військових навчальних закладів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення» / Романчук Сергій Вікторович; ЛДІФК. – Львів, 2006. – 22 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.