ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ КУРСАНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Орест ЛЕСЬКО, Наталія СОРОКОЛІТ, Ярослав ПАНЬКЕВИЧ

Анотація


Вступ. Основу фізичного виховання військовослужбовців становить різнобічна фізична підготовка в обсязі вимог Настанови з фізичної підготовки Збройних Сил України [1]. Сьогодні керівництво Збройних сил України (ЗСУ) розглядає фізичну підготовку (ФП) як важливий чинник для підвищення фізичної готовності військовослужбовців до бойової діяльності, володіння та ефективного використання зброї, бойової техніки, перенесення фізичних навантажень та нервово- психічних напружень в екстремальних ситуаціях.

Слід зазначити, що фізичну підготовку, незважаючи на специфіку військово- професійної діяльності майбутніх офіцерів інженерних військ, проводять за однією програмою без урахування спеціалізації випускників. Упродовж навчання більшість контрольних перевірок і державні іспити з фізичної підготовки проводять за одними вправами: біг на 100 м і 3000 м та підтягування на перекладині.

З огляду на це метою нашого дослідження є оптимізація змісту фізичної підготовки майбутніх офіцерів – спеціалістів інженерних військ упродовж навчання у ВЗВО. Одним із потокових завдань дослідження, яке вирішували під час констатувального експерименту, був аналіз динаміки показників загальної фізичної підготовленості курсантів інженерного профілю впродовж навчання в інституті.

Для розв’язання поставленого завдання застосовано такі методи дослідження: аналіз літературних джерел, вивчення результатів виконання контрольних завдань, математична обробка результатів.

Висновки. Достовірної різниці у показниках фізичної підготовленості курсантів командирського та інженерного профілю не виявлено. Це може бути зумовлено виконанням єдиної програми з фізичної підготовки у ВЗВО для курсантів будь-яких військових спеціальностей сухопутних військ. Водночас особливості окремих інженерних військових спеціальностей вимагають спеціальної професійно-п рикладної фізичної підготовки.

Ключові слова: фізична підготовка, інженерні підрозділи.


Повний текст:

PDF

Посилання


Тимчасова Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України [Електронний ресурс]: затверджена наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 11.02.2014 р. № 35. – Режим доступу: http://library.vitv.kh.ua/files/original/d3ef47326330d1c1713fd5186f3f358a.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.