КРОСФІТ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

Іван ПИЛИПЧАК, Орест ЛОЙКО, Ольга РИМАР

Анотація


Вступ. Специфіка сучасних військових конфліктів та бойової діяльності поряд із маневреністю, напруженістю та динамічністю відзначається швидкою та несподіваною зміною обстановки із застосуванням різноманітних засобів збройної боротьби, нерівномірністю розвитку бойових дій по фронту та вглибину, коли особовий склад повинен бути готовим діяти за будь-яких умов клімато- географічного характеру, витримуючи значні фізичні та психічні навантаження. Попри те, що сучасна техніка має широке застосування в діяльності військовослужбовців, кінцевий результат під час бойових дій часто визначає людина-б оєць і високий рівень індивідуальної підготовки кожного збільшує бойовий потенціал збройних сил [1].

Мета – удосконалення фізичної підготовленості курсантів військових закладів вищої освіти у польових умовах засобами кросфіту.

Завдання: розробити комплекси кросфіту для удосконалення фізичної підготовленості курсантів у польових умовах.

Обговорення і висновки. Ця система дає змогу широко застосувати фізичні навантаження, що підвищують зацікавленість та ефективність тренувального процесу. Методика тренувань, на відміну від інших видів фітнесу, гармонійно впливає на всі види фізичних якостей.

Отже, розроблені експериментальні комплекси дають змогу застосовувати кросфіт у навчальному процесі курсантів.

Ключові слова: курсант, фізична вправа, кросфіт.


Повний текст:

PDF

Посилання


Базилевич Н. О. Особливості використання нового виду спорту «Сrossfit» у самостійній фізкультурно- оздоровчій роботі студентів / Н. О. Базилевич, О. С. Тонконог // Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Х м. ДПУ імені Григорія Сковороди» Спецвипуск. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 136–142.

Зиннатнуров А. З. Кроссфит как направление совершенствования процесса физического воспитания в вузе / А. З. Зиннатнуров, И. И. Панов // Известия Тульского государственного ун-та. Физическая культура. Спорт. – 2014. – № 1. – С. 14–19.

Кузнецов М. В. Кросфіт як вибраний вид рухової активності для формування професійних якостей майбутніх спец призначенців / Кузнецов М. В., Одеров А. М. // Актуальні проблеми фізичного виховання : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. – Херсон, 2017. – С. 33.

Ольховий О. М. Модульно- рейтингова система підготовки офіцерів- керівників занять з фізичної підготовки : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення»/ Ольховий Олег Михайлович ; ЛДІФК. – Львів, 2005. – 20 с.

Піддубний О. Г. Оптимізація фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів у період первинного професійного навчання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.