ДІЯЛЬНІСТЬ «ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ» У СТАНОВЛЕННІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ХЕРСОНА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Світлана СТЕПАНЮК, Тетяна ЕКТОВА

Анотація


Вступ. Проголошення незалежності України створило сприятливі умови для вивчення національної історії фізичної культури. Аналіз історико- педагогічної літератури, дисертаційних досліджень, присвячених історичним питанням фізичної культури, що були опубліковані останнім часом, дав змогу відзначити роботи О. М. Вацеби, Є. Н. Приступи, А. В. Цьося, О. О. Гречанюк, Н. А. Деделюк, А. М. Окопного, Я. В. Тимчака, Римар О. В. та інших. Автори висвітлюють питання зародження, становлення і розвитку різних систем фізичного виховання в Україні [3]. У цьому контексті актуальності набуває історія становлення та розвитку фізичного виховання дітей Херсона кінця XIX – початку XX століття.

Мета дослідження – проаналізувати зародження та діяльність у Херсоні «Товариства сприяння фізичному розвитку дітей» у процесі становлення фізичного виховання дітей Херсона кінця XIX – початку XX століття.

У роботі було використано загальнонаукові та історичні методи дослідження: аналіз і синтез, індукцію та дедукцію, аналіз спеціальної літератури, порівняльно- історичний метод, метод комплексного дослідження історичних джерел

Ключові слова: Херсон, кінець ХІХ – початок ХХ століття, фізичне виховання, «Товариство сприяння фізичному розвитку дітей».


Повний текст:

PDF

Посилання


Отчет правления Херсонского общества содействия физическому воспитанию детей за 1896 год. – Херсон, 1896.

Отчет правления Херсонского общества содействия физическому воспитанию детей за 1897 год. – Херсон, 1897.

Сороколіт Н. Становлення шкільного фізичного виховання в Україні в період незалежності / Сороколіт Наталія, Римар Ольга, Соловей Алла // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2018. – № 2. – С. 135–139.

Устав Херсонского общества содействия физическому воспитанию детей. 7 октября 1896 год. – Херсон, 1896.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.