АНАЛІЗ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Олена ХОМЕНКО, Софія СІМОНОВА

Анотація


Вступ. Відомо, що фізична активність (ФА) є одним із валеологічних чинників, який сприяє формуванню основ здоров’я і довголіття [2, 4, 5, 6]. Доведено, що низький рівень ФА в підлітковому віці збільшує вірогідність ожиріння, призводить до серцево- судинних захворювань і поганого психічного здоров’я на наступних етапах онтогенезу [4, 6].

За результатами дослідження рівня ФА серед дітей та підлітків, проведеного «Health behavior in school-aged children» у 2014 році, Україна посіла 35 місце серед 39 країн [2, 3].

Мета – провести аналіз фізичної активності підлітків із різним рівнем навчального навантаження.

Ключові слова: фізична активність, фізичне виховання, підлітки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Давиденко Е. В. Методика фремингемского исследования двигательной активности человека : реком. по испол. / Е. В. Давиденко, Раслан Масауд. – Киев : Олимпийская література, 1999. – 12 с.

Кіндзера А. Характеристика рівня добової рухової активності школярів 5‒9 класів / Кіндзера Анна, Боднар Іванна, Сороколіт Наталія // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. – 2017. – № 4. – С. 176‒180.

Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Круцевич Т. Ю. – Киев : Олимп. литература, 1999. – 230 с.

Показники та соціальний контекст формування здоров’я підлітків : моногр. (за результатами соціологічного опитування в межах міжнародного проекту ВООЗ «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» («Health Behaviour in School-aged Children» HBSC) / О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, Д. М. Павлова та ін. ; наук. ред. О. М. Балакірєва. – Київ : ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2014. – 156 с.

Семенова Н. В. Взаємозв’язок рухової активності і соматичного здоров’я студенток 15–17 років / Н. В. Семенова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 563–567.

Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025, 2016: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/282961/65wd09e_Physical ActivityStrategy_150474.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.