АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Андрій ЯВОРСЬКИЙ, Олег БУБЕЛА, Тарас ЯВОРСЬКИЙ

Анотація


Вступ. На сучасному етапі реформування Збройних сил України (ЗСУ) – фізична підготовленість офіцерів запасу є одним із найважливіших завдань. Офіцерський склад ЗСУ поповнюють не лише випускники військових закладів вищої освіти (ВЗВО), а й цивільних закладів вищої освіти. У зв’язку з цим, підвищуються вимоги до навчання майбутніх офіцерів, від яких залежить обороноздатність Збройних сил [2, 3, 4]. Бойові дії, які сьогодні тривають на Сході країни, не тільки не знижують, а навпаки, підвищують вимоги до фізичних можливостей військовослужбовців [1]. Це дає нам підстави стверджувати, що наше дослідження актуальне.

Мета – проаналізувати вплив авторської програми на показники фізичної підготовленості (на прикладі подолання смуги перешкод).

Методи: аналіз, узагальнення даних наукової та методичної літератури; педагогічний експеримент; методи математичної статистики.

Обговорення та висновки. Установлено позитивний вплив авторської програми на вдосконалення прикладних фізичних навичок (р<0,01). Прикладний зміст авторської програми дає змогу формувати необхідні навички для якісного виконання професійної діяльності офіцерів та поліпшувати фізичні якості офіцерів запасу.

Ключові слова: показники фізичної підготовленості, смуга перешкод, офіцери запасу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Одеров А. Фізична підготовленість кандидатів до вступу у вищий військовий навчальний заклад / Артур Одеров, Сергій Федак, Максим Кузнецов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 188–191.

Романчук С. Аналіз фізичної підготовленості офіцерів запасу, призваних на військову службу у Збройні сили України / Сергій Романчук, Андрій Яворський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 325–329..

Характеристика фізичних навантажень, які переносять військовослужбовці механізованих підрозділів під час польового виходу / Шлямар І. Л., Яворський А. І., Романчук С. В. [та ін.] // Педагогіка, психологія та медико-б іологічні проблеми фізичного виховання та спорту. – 2015. – № 9. – С. 57‒63.

Яворський А. І. Дослідження ефективності авторської програми прикладної фізичної підготовки офіцерів-в ипускників кафедр підготовки офіцерів запасу [Електронний ресурс] / Андрій Яворський // Педагогіка, психологія та медико-б іологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2016. – № 2. – С. 72–77. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2016.0211/.

Яворський А. І. Прикладна фізична підготовка офіцерів під час професійної адаптації до служби у Збройних силах України (на прикладі випускників вищих навчальних закладів) : автор. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 «Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення» / Яворський Андрій Іванович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2017. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.