ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОРУШЕННЯ СТЕРЕОТИПУ НОРМАЛЬНОЇ ХОДИ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

Ігор ГУЛЬ, Ольга БАС

Анотація


Вступ. Черепно-м озкова травма (ЧМТ) є однією з актуальних проблем сучасної медицини. Травматичні пошкодження черепа та головного мозку становлять 30–40 % усіх травм (у середньому 4–4,2 випадки на 1000 наявного населення в Україні) і посідають перше місце за показниками летальності та інвалідизації з-поміж осіб працездатного віку. Стосовно інвалідизації та смертності черепно-м озкова травма переважає серед травм інших локалізацій, а серед причин смерті в молодому і середньому віці вона займає перше місце, випереджаючи в цьому онкологічні та судинні захворювання в мирний час, і є основною причиною під час війни [1, 2].

Мета – на основі аналізу наукової і методичної літератури виявити основні порушення та ускладнення після перенесеної черепно-м озкової травми, які призводять до порушення стереотипу ходи.

Методи дослідження: аналіз науково-м етодичної літератури.

Висновки. У людей із наслідками черепно- мозкової травми наявна велика кількість порушень, які потребують деталізованого обстеження та тривалого терміну відновлення. Унаслідок порушень виникають ускладнення (слабкість м’язів, обмеження амплітуди руху, зменшення швидкості руху, порушення пропріоцепції та стереогноз, швидка втома та слабка витривалість), які безпосередньо впливають на якість відновлення нормального стереотипу ходи.

Ключові слова: порушення, ураження, хода.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гринів Ю. В. Особливості черепно-м озкової травми середнього та тяжкого ступеня в осіб старших вікових груп (клініка, діагностика, прогнозування) : автореф. дис… канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 – «Нейрохірургія» / Гринів Юрій Васильович ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромаданова. – Київ, 2003. – 21 с.

Виктор М. Руководство по неврологии по Адамсу и Виктору / Морис Виктор, Аллан Х. Роппер ; пер. с англ. под ред. академика РАМН H. H. Яхно. – 7-е изд. – Москва : Мед. информ. агентство, 2006. – 680 с. – ISBN 5-89481-275-5.

Шагинян Г. Г. Черепно- мозговая травма / Шагинян Г. Г., Древаль О. Н., Зайцев О. С. ; под ред.

О. Н. Древаля. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 288 с.

Umphred’s Neurological rehabilitation / Darcy Umphred, Rolando T. Lazaro, Margaret L. Roller, Gordon U. Burton. – Sixth ed. – St. Louis: Elsevier/Mosby, 2013. – 1262 p.

Oxford textbook of Movement disorders / ed. by David Burn. – Oxford : Oxford University Press, 2013. – 200 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.