КЛІНІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ХОДЬБИ В ОСІБ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ

Михайло ДМИТРУК, Віра РОКОШЕВСЬКА

Анотація


Вступ. На основі проведеного аналізу дібрано клінічні інструменти дослідження функції ходьби в осіб після перенесеного мозкового інсульту. Проаналізовано вітчизняну та зарубіжну спеціалізовану наукову, методичну та навчальну літературу щодо причин виникнення інсульту, класифікації перебігу захворювання, функціональних порушень, розладів ходьби та визначення методів фізичної реабілітації для відновлення навичок ходьби [2, 8].

Завдання: 1. Упровадити та застосувати методи діагностики функції ходьби. 2. Визначити основні порушення функції ходьби.

Висновки. Аналіз літературних джерел та медико-б іологічні методи дали змогу виявити основні клінічні інструменти діагностики функції ходьби: «Rancho observational gait analysis», тестування спастичності м’язів за шкалою Ашфорда, тестування чутливості, оцінювання основних рухових навичок за методикою обстеження «Chedoke-M cMaster Stroke Assessment» [7, 8]. Визначено основні типи патологічної ходьби та особливості порушень, які вони спричиняють.

Ключові слова: клінічні інструменти, фізична реабілітація, спастичність, інсульт.


Повний текст:

PDF

Посилання


Верещагин Н. В. Инсульт: принципы диагностики, лечения и профилактики / Н. В. Верещагин,

М. А. Пирадов, З. А. Суслина. – Москва : Интермедика, 2002. – 208 с.

Кадыков А. С. Ранняя реабилитация больных с нарушениями мозгового кровообращения / А. С. Кадыков // Журнал неврологии и психиатрии. – 1997. – № 1. – С. 12–19.

Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей : учеб. пособ. / В. А. Романенко. – Донецк : ДонНУ, 2005. – 290 с.

Bohannon R. Interrater reliability of a modified Ashworth scale of muscle spasticity / Richard W. Bohannon, Melissa B. Smith // Physical Therapy. – 1987. – Vol. 67, nr. 2. – P. 206–207.

CHEDOKE – McMASTER Stroke assеssment. – Ontario : Hamilton. – 1994.

McPeak L. A. Physiatrie history and examination / L. A. McPeak // Physical medicine and rehabilitation / ed. R. Braddom. – Philadelphia : W. B. Saunders Company, 1996. – P. 3–42.

Theoretical basis of the Chedoke- McMaster Stroke Assessment / J. Moreland, C. Gowland, S. Van Hullenaar, M. Huijbregts // Physiotherapy. – 1993. – Vol. 45. – P. 231–238.

Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center. ‒ LAREI, 2001.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.