АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ХВОРИХ НА СЕЧОКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ

Марія КУЗАН

Анотація


Вступ. Сечокам’яна хвороба з огляду на поширеність серед населення, важкість і тривалість перебігу, високу частоту рецидивів каменеутворення залишається однією з актуальних проблем сучасного способу життя та урології загалом [2, 4].

Мета ‒ проаналізувати показники стану здоров’я осіб, що мають сечокам’яну хворобу, на санаторно- курортному етапі лікування.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних наукової літератури; методи педагогічного експерименту та спостереження.


Повний текст:

PDF

Посилання


Лікувальна фізична культура в санаторно- курортних закладах / за ред. Л. І. Фісенко. ‒ Київ : Купріянова, 2005. ‒ 407 с.

Романчук О. П. Лікарсько- педагогічний контроль в оздоровчій фізичній культурі : навч.-метод. посіб. / О. П. Романчук. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2010. – 206 с.

Djaladat H. The Effect of Low Mineralised Water on Urinary Composition of Calcium Stone Formers and Healthy Individuals / Djaladat H., Mahouri K., Tavvakol S. // Eur. Urol. Suppl. ‒ 2008. ‒Vol. 7, nr. 3. ‒ P. 151.

Murota-K awano A. Outpatient basis extracorporeal shock wave lithotripsy for ureter stones: efficacy of the third generation lithotripter as the first line treatment / Murota-K awano A., Ohya K., Sekine H // Int. J. Urol. ‒ 2008. ‒ Vol. 15, nr. 3. ‒ P. 210‒215.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.