ФІЗИЧНІ ВПРАВИ І ПСИХОФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРА

Іванна БОДНАР, Алі ХАМАДЕ

Анотація


Вступ. Останнім часом до закладів освіти щоразу потрапляє більше дітей з розладами аутичного спектра (РАС). Пов’язано це із загальною тенденцією до зростання кількості таких дітей в усьому світі, а також відкриттям шкільних дверей завдяки інклюзії, яка розвивається в Україні [1, 2].

Метою дослідження було з’ясувати можливості фізичних вправ у поліпшенні розвитку дітей з розладами аутичного спектра за даними літературних джерел.

Ключові слова: аутизм, фізична підготовленість, фізичний розвиток, психофізичний розвиток, фізичне виховання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bodnar I. Efficiency of inclusive physical education lessons for schoolchildren with minor deviations in health / Bodnar Ivanna, Prystupa Eugene // Postępy rehabilitacji. – № 3. – 2014. – S. 13‒19.

Health complaints and well-being complaints among secondary school children / Ivanna Bodnar, Yurii Petryshyn, Alla Solovei, Olga Rymar, Igor Lapychak, Ulyana Shevtsiv, Mariana Ripak, Marta Yaroshyk, Natalya Sorokolit // Journal of physical education and sport. ‒ 2016. ‒ Vol. 16, is. 3. ‒ P. 905‒909.

Павлова Ю. Значення рухової активності в структурі якості життя молоді / Юлія Павлова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. ‒ Львів, 2015. ‒ Вип. 19, т. 4. ‒ С. 75 ‒ 80.

Сороколіт Н. Розвиток гнучкості учнів 5–9 класів в умовах модульної навчальної програми / Наталія Сороколіт, Ольга Римар, Алла Соловей // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. ‒ Львів, 2016. ‒ Вип. 20, т. 1/2. ‒ С. 320 ‒ 324.

Шиян О. І. Здорова школа: рухова активність : [навч. посіб.] / О. І. Шиян, Н. С. Сороколіт, І. Х. Турчик – Львів : Кольорове небо, 2013. – 84 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.