ВПЛИВ ПІШОХІДНОГО ТУРИЗМУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ

Костянтин ЛАБАРТКАВА, Світлана КУХТІЙ

Анотація


Вступ. Спортивно- оздоровчий туризм (СОТ) є ефективним засобом фізичного і морального вдосконалення людини. Можна говорити про його унікальність, як щодо розв’язання нагальних проблем окремої людини, так і різних соціальних груп. Наукові дослідження свідчать, що на функціональний стан людського організму безпосередньо сприятливо впливає обсяг його рухової активності [1, 2]. Майже все населення України так чи інакше використовує позитивний потенціал, закладений у СОТ, насамперед оздоровчий ефект ходьби і сприятливий вплив природного. середовища. Аналіз наукової літератури, присвяченої СОТ, виявив, що майже немає досліджень динаміки зміни функціональних показників організму студентів, що систематично займаються пішохідним туризмом.

Мета дослідження дослідити зміни функціонального стану організму студентів під впливом занять пішим туризмом.

Об’єкт дослідження: функціональний стан організму студентів.

Предмет дослідження: вплив занять пішохідним туризмом на функціональний стан організму студентів.

Висновок. Результати експерименту свідчать, що впровадження пішохідного туризму для студентів дає змогу знайти найбільш ефективний шлях до поліпшення їхнього здоров’я, підвищення рухової активності й виховання здорового способу життя.

Ключові слова: фізичне виховання, СОТ, молодь, здоров’я.


Повний текст:

PDF

Посилання


Добровольський Є. В. Оптимальна рухова активність студентів [Електронний ресурс] / Добровольський Є. В. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/47_NIO_ 2015/Sport/1_205529.doc.htm

Мулик К. В. Особливості спортивно-о здоровчого туризму [Електронний ресурс] / Мулик Катерина Віталіївна, Єфимов Ігор Сергійович // Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності : зб. наук. пр. – Харків, 2016. – Вип. 1. – С. 193–201. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/tourism_kzvsvst/ article/view/80230/76093


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.