ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ КУРОРТАХ

Соломія МОРОЗ

Анотація


Вступ. Останнім часом спостерігається зростання інтересу туристів до оздоровчого туризму. Швидкий темп життя, безліч стресових ситуацій, зростання потоку інформації, несприятлива екологічна ситуація та інші деструктивні фактори змушують людей звертатися саме до цього виду туризму [2, с. 121].

З огляду на це мета нашого дослідження полягає в аналізі сучасного стану санаторно- курортного господарства в Україні в контексті проблем, які гальмують розвиток оздоровчого туризму.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною базою дослідження є праці вітчизняних науковців. Використано методи узагальнення, аналізу та синтезу.

Ключові слова: оздоровчий туризм, бальнеологічні курорти, санаторно-к урортна база, оздоровлення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голод А. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія / Андрій Голод. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 340 с.

Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк. – Київ : Знання, 2008. – 661 с.

Щербакова А. А. Індустрія лікувально- оздоровчого туризму та напрямки її модернізації / А. А. Щербакова, В. С. Орлова // Проблеми розвитку території. – 2014. – № 2 (70). – С. 37–48.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.