ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТІЛА ТА СКЛАДУ ТІЛА ВОЛЕЙБОЛІСТІВ

Андрій ПАВЛИШИН, Марія МИСАК, Тетяна КУЦЕРИБ

Анотація


Вступ. У ігрових видах спорту ефективність змагальної діяльності багато в чому залежить від розмірів тіла, їхніх пропорцій, а також від показників фізичного розвитку й соматотипу спортсмена, які створюють передумови для повноцінної реалізації його фізичних можливостей.

Мета аналіз морфофункціональних особливостей будови тіла спортсменів, що займаються волейболом.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, антропометричний метод визначення складу тіла, каліперометрія, методи математичної статистики. Обстежувані – 14 спортсменів, що займаються волейболом, чоловіки віком 18–21 рік зі спортивним стажем від 3 до 10 років.

Висновки. У результаті аналізу визначено основні морфологічні показники волейболістів. Установлено, що тотальні та парціальні розміри тіл волейболістів відповідають віковій нормі для умовної середньостатистичної людини. Склад тіла показав високі значення м’язового компонента. Середній соматотип волейболіста – збалансований мезоморф.

Ключові слова: волейбол, антропометрія, склад тіла, соматотип.


Повний текст:

PDF

Посилання


Особливості соматотипу представників ігрових видів спорту / Куцериб Т., Гриньків М., Вовканич Л., Музика Ф. // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 4(18). – С. 37–44.

Мартиросов Э. Г. Технологии и методы определения состава тела человека / Э. Г. Мартиросов,

Д. В. Николаев, С. Г. Руднев. – Москва : Наука, 2006. – 248 с.

Carter J. L. Somatotyping – development and applications / Carter J. L., Heath B. H. – Cambridge : Cambridge University Press, 1990. – 504 p.

Peculiarities of the somatotype of athletes with different directions of the training process / Tetiana Kutseryb, Lyubomyr Vovkanych, Myroslava Hrynkiv, Sofia Majevska, Fedir Muzyka // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Art 64. – Р. 431–435.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.