ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Дмитро ПЕТРИШИН

Анотація


Вступ. Специфічною рисою туристичної сфери є те, що вона сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню громадян до пізнання багатої природної та історико- культурної спадщини, збереженню екологічної рівноваги.

Метою статті є дослідження сучасного стану туристично-р екреаційної галузі Львівської області, визначення основних перешкод, які негативно впливають на розвиток екотуристичної сфери в регіоні та обґрунтування пропозицій щодо їх розв’язання.

Завдання. Провести SWОT-аналіз ефективного розвитку екотуризму та внутрішнього туризму у Львівській області.

Методи: статистичний аналіз.

Висновки. Аналіз туристичної діяльності у Львівській області встановив, що об’єктивно область має всі передумови для інтенсивного розвитку екотуризму. Проте є низка чинників, які перешкоджають його ефективному розвиткові на сучасному етапі. При визначенні проблем розвитку галузі та шляхів їхнього вирішення слід оптимально поєднати соціальні потреби населення на оздоровлення та відпочинок із економічними вигодами. Отже, туристичну індустрію необхідно розглядати як сферу задоволення важливих суспільних потреб, яка до того ж є ефективною в еколого- економічному плані і повинна поступово зайняти одне із перших місць в економічній структурі області.

Ключові слова: львівський регіон, екотуризм, SWOT-аналіз.


Повний текст:

PDF

Посилання


Екологічний туризм як форма споживання природної та культурної спадщини як фактор формування екологічної свідомості [Електронний ресурс] // Все про туризм. Туристична бібліотека. – Режим доступу: http://infotour.in.ua/kuskov_ecotourism2.htm.

Програма розвитку туризму та рекреації у Львівській області на 2018–2020 рр., затверджена рішенням Львівської обласної ради від 24.09.2017 р. № 136. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.oblrada.lviv.ua.

Рекреаційний потенціал Львівщини : стат. зб. – Львів, 2018. – 96 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.