ВПЛИВ ЗАСОБІВ КРОСФІТУ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Ангеліна ПЕТРОВА, Тетяна БАЛА

Анотація


Вступ. Проблема збереження та зміцнення здоров’я підлітків стає дедалі актуальнішою [1, 2, 5]. На здоров’я людини, як відомо, впливають багато чинників, але стан організму на 50 % залежить від самої людини, насамперед від способу життя [2, 6].

Оскільки фізична культура – це невід’ємний чинник повноцінного розвитку індивіда, пріоритетним питанням сучасного фізичного виховання є пошук шляхів поліпшення та збереження здоров’я засобами фізичної культури [3]. Автори зазначають, що існує позитивний вплив спеціально спрямованих вправ на рівень фізичного здоров’я та фізичного розвитку молоді [1, 3, 4].

Мета – визначити вплив вправ кросфіту на стан серцево-с удинної системи школярів.

Методи: теоретичний аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури, медико- біологічні методи, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Обговорення і висновки. Застосування в процесі фізичного виховання школярів 10– 11 класів розробленого варіативного модуля «Кросфіт» позитивно вплинуло на стан регуляції ССС учнів основної групи.

Ключові слова: кросфіт, серцево- судинна система, школярі старших класів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бала Т. Зміна рівня фізичного здоров’я школярів 5–6-х класів під впливом вправ черлідинга / Тетяна Бала, Ірина Масляк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів,2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 10–15.

Іванов І. В. Вплив процесу фізичного виховання на фізичний розвиток, функціональний стан студенток 1–4 курсів спеціалізації фітнес / Іванов Іван Валентинович, Новицька Наталія Анатоліївна, Рубан Лариса Анатоліївна // International academy journal web of scholar. – 2018. – № 12 (30). – C. 48–52.

Криворучко Н. Вплив вправ чирлідингу на показники фізичного розвитку студенток ВНЗ I–II рівня акредитації / Наталя Криворучко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 119–124.

Мамешина М. А. Стан та проблеми фізичного виховання в обласних загальноосвітніх навчальних закладах / Мамешина М. А., Масляк І. П., Жук В. О. // Слобожанський науково- спортивний вісник. – 2015. – № 3 (47). – С. 52–57.

Сороколіт Н. С. Ставлення учнів середнього шкільного віку до свого здоров’я та до уроків фізичної культури / Н. С. Сороколіт // Спортивна медицина. – 2014. – № 1. – С. 47–51.

Шиян О. Здорова школа: рухова активність : навч. посіб. / О. Шиян, Н. Скороліт, І. Турчик. – Львів : Кольорове небо, 2013. – 83 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.