ЗНАЧЕННЯ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ

В’ячеслав СЕРГЕЄВ

Анотація


Вступ. Лікувальний та реабілітаційний процес фізичної терапії має два рівні впливу: один – поверховий, тобто працює як ремісник, другий – більш глибокий, з усвідомленням природи виникнення захворювань, із входженням у таємниці людської свідомості – у фізичний і духовний компоненти людини.

Практичні поради євангелістів, які дійшли до нас із минулих тисячоліть, дають духовний напрям для розвитку особистості. «Пізнаючи себе, ви пізнаєте, що ви діти Отця Живого, але якщо ви не пізнаєте себе, ваш стан жахливий, є Світло в середині людини Світла, воно сяє на весь Світ, якщо світло не сяє, там тьма» (Єв. від Хоми: 24).

Підхід до лікування і фізичної реабілітації з позицій духовно- енергетичної системи розглядає людину як невід’ємну частину всесвіту [2]. В основу лікувально- реабілітаційної практики покладено безцінний досвід минулих поколінь у питаннях відновлення здоров’я, який не може бути ігнорований у наш час, коли питання втраченої духовності обертається трагічними наслідками сучасної дійсності [1,5].

Мета – розкриття істинної духовної сфери, яка об’єктивно існує в кожній людині і є основою розвитку не тільки окремої особистості, а й нашої Землі, і вирішує долю кожного, залежно від гармонійного чи дисгармонійного поєднання фізичної і духовної свідомості.

Методи: аналіз ситуацій під час лікування пацієнтів у реанімаційному і хірургічному відділеннях, а також під час лікування амбулаторних хворих традиційними та нетрадиційними методами.

Висновки. Духовна частина людської свідомості – це об’єктивна реальність, пов’язана з духовною енергетикою людства, природи, всесвіту. Вона є домінувальною у питаннях відновлення фізичного здоров’я.

 

1. Фізична свідомість – це складова частина фізичного тіла, яка підтримує життєдіяльність особистого фізичного тіла.

2.       Духовна спрямованість роботи лікаря, цілителя, фізичного терапевта, ерготерапевта, пацієнта є запорукою успіху у відновленні працездатності.

3.       Психосоматичні методи та позитивна психотерапія – шлях до поєднання фізичної та духовної свідомості у фізичній реабілітації.

 

Ключові слова: духовність, фізична свідомість, відновлення здоров’я, фізична терапія, ерготерапія, психосоматика.

Висновки. Духовна частина людської свідомості – це об’єктивна реальність, пов’язана з духовною енергетикою людства, природи, всесвіту. Вона є домінувальною у питаннях відновлення фізичного здоров’я.

1. Фізична свідомість – це складова частина фізичного тіла, яка підтримує життєдіяльність особистого фізичного тіла.

2.Духовна спрямованість роботи лікаря, цілителя, фізичного терапевта, ерготерапевта, пацієнта є запорукою успіху у відновленні працездатності.

3.Психосоматичні методи та позитивна психотерапія – шлях до поєднання фізичної та духовної свідомості у фізичній реабілітації.

Ключові слова: духовність, фізична свідомість, відновлення здоров’я, фізична терапія, ерготерапія, психосоматика.


Повний текст:

PDF

Посилання


Муата Э. Христианская Йога. Секретные техники / Эшби Муата ; [пер. с англ. Е. Харитоновой]. – Москва : София, 2008.‒50 7с.

Рефлексотерапія : підруч. для лікарів-с лухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти : в 2 т. / [Мурашко Н. К. та ін.] ; за ред. проф. Мурашко Н. К. та проф. Морозової О. Г. – Київ : СІК ГРУП Україна, 2013. – Т. 1. – 476 с.

Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия / Носсрат Пезешкиан ; пер. с нем.

Т. В. Куличенко. ‒ Москва : Медицина, 1996. – 464 с.

Шивананда С. Новый взгляд на традиционную йога-терапию / Свами Шивананда. ‒ Москва : София, 1997. ‒ 256 с.

Сергеєв В. М. Відродження. Книга перша. Лікування зціленням – шлях в довголіття / В. М. Сергеєв. ‒ 2-ге вид. – Луцьк : Вежа‒Друк, 2018 ‒ 92 с.

Сергеєв В. М. Відродження. Книга друга. Джерело ефективного лікування і зцілення-шлях в довголіття / В. М. Сергеєв. ‒ Луцьк : Вежа‒Друк, 2018. ‒104 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.