Випуск 21 (2017)

Зміст

ТОМ 1

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ПРЕДСТАВНИКІВ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ PDF
Вікторія БАБИЧ, Юрій ЛЕЖНЮК, Мирослава ГРИНЬКІВ
ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТЕХНІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ ГАНДБОЛІСТІВ PDF
Олег БІЛИК
ПРОБЛЕМА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ЗМАГАНЬ З ФЕХТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Олександр ВАУЛІН
СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ АЕРОБНОЇ Й АНАЕРОБНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЛАВЦІВ ВІКОМ 11–12 РОКІВ PDF
Вікторія ГОЛОВКІНА
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ СПОРТСМЕНОК, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ХУДОЖНЬОЮ ГІМНАСТИКОЮ PDF
Тетяна ЕКТОВА, Сергій ГОЛЯКА, Світлана СТЕПАНЮК
«ДИТЯЧА ЛЕГКА АТЛЕТИКА» – ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ РОЗВИТКУ МАСОВОГО СПОРТУ PDF
Валерій ЄДНАК
МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ‑ІНВАЛІДІВ ДО ЗМАГАНЬ PDF
Софіко КАТАМАДЗЕ
ВИКОРИСТАННЯ МАКСИМАЛЬНИХ ТА СУБМАКСИМАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ КОМПОЗИЦІЇ М’ЯЗОВИХ ВОЛОКОН СПОРТСМЕНІВ PDF
Соломія КЛЕБАН, Наталя БОРОТЮК, Любомир ВОВКАНИЧ
ДИНАМІКА ПАРАМЕТРІВ Н‑РЕФЛЕКСОМЕТРІЇ В СПОРТСМЕНІВ‑СТРИБУНІВ У ВОДУ PDF
Олена КОЛОСОВА, Тетяна ХАЛЯВКА
ЧАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІКИ ПОТРІЙНОГО СТРИБКА ПРОВІДНИХ ЛЕГКОАТЛЕТОК УКРАЇНИ PDF
Володимир КОНЕСТЯПІН, Олена ХАНІКЯНЦ
ФАКТОР «ВЛАСНОГО ПОЛЯ» НА ЧЕМПІОНАТАХ ЄВРОПИ З БОКСУ 1953–1991 РОКІВ PDF
Роман КУЗЬМА
ПОКАЗНИКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ РУКОПАШІ ГОПАК PDF
Ігор КУКУРУДЗЯК
ФІЗИЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА АЕРОБНІ МОЖЛИВОСТІ СПОРТСМЕНІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ PDF
Катерина ЛАТИШЕВСЬКА, Соломія МИЛЬЧУК, Дзвенислава БЕРГТРАУМ
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З КУЛАЧНОГО БОЮ В ДАВНЬОГРЕЦЬКОМУ СВІТІ PDF
Вероніка ЛАХМАН, Оксана ГРЕЧАНЮК
ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК СПОРТСМЕНІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ КАРАТЕ ВЕРСІЇ WKF PDF
Андрій ПАВЛИШИН, Тетяна КУЦЕРИБ
ПЕРМАНЕНТНА КОРЕКЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ З УРАХУВАННЯМ ПОТОЧНОГО БАЛАНСУ МІЖ ОКРЕМИМИ КОМПОНЕНТАМИ АНАЕРОБНОГО МЕХАНІЗМУ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Ростислав ПЕРВАЧУК, Марія СИБІЛЬ, Віктор ШАНДРИГОСЬ
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОВІДНИХ ФАКТОРІВ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІГУНОК НА 800 М PDF
Тетяна РИБАЛЬЧЕНКО, Олена НАСОНКІНА
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПАУЕРЛІФТИНГУ В СТРУКТУРІ АДАПТИВНОГО СПОРТУ PDF
Марія РОЗТОРГУЙ
МОНІТОРИНГ ПІДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТІВ‑СПРИНТЕРІВ ЗА ВПЛИВУ ШТУЧНОЇ ГІПОКСІЇ НА ПОКАЗНИКИ СИМПАТО‑АДРЕНАЛОВОЇ СИСТЕМИ PDF
Марія СИБІЛЬ, Ярослав СВИЩ, Володимир ТРАЧ
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗБРОЮ З ГЛАДКИМ РУКІВ’ЯМ PDF
Сергій СМИРНОВСЬКИЙ, Діна ПАНТЕЛЕЄВА
ДИНАМІКА ШВИДКОСТІ БІГУ ПРОВІДНИХ СПРИНТЕРІВ СВІТУ ТА ФАКТОРИ, ЯКІ ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ PDF
Владислав СОКОЛОВ
ПРОБЛЕМА УСПІШНОСТІ У СПОРТІ PDF
Олена СПЕСИВИХ
ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ НА РУХОМИЙ ОБ’ЄКТ У СПОРТСМЕНІВ ЗА УМОВ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ PDF
Світлана ФЕДОРЧУК, Олена ЛИСЕНКО
ТЕХНІКО-ТАКТИЧНІ ДІЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ РІЗНОГО ІГРОВОГО АМПЛУА PDF
Муантадр Фадел Кадхам Хаммуді, Олена ЛИСЕНКО
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ PDF
Віктор ШАНДРИГОСЬ, Ростислав ПЕРВАЧУК, Володимир ЯРЕМЕНКО, Микола ЛАТИШЕВ
THE ROLE OF SPORT FUNCTIONARIES IN ATHLETS` DUAL CAREER PDF
Ilvis ABELKALNS
NUTRITIONAL BEHAVIORS OF A GROUP OF BOYS AGED 10–13 PRACTICING BASKETBALL, DEPENDING ON THEIR MOTHERS EDUCATION LEVEL PDF
Maria GACEK, Adam POPEK
NUTRITIONAL BEHAVIORS OF A GROUP OF CRACOW GRAMMAR-SCHOOL YOUTHS PRACTICING SPORTS PDF
Maria GACEK, Adam POPEK, Marcin NOWAK
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS OF SPORTS DURING THE STUDY PROCESS PDF
Ausma GOLUBEVA, Agita KLEMPERE-SIPJAGINA
ANALYSIS OF BEHAVIORS OF COMPETITIVE ATHLETES IN RELATION TO THE USE OF SPECIALIZED DIETARY SUPPLEMENTS DESIGNED FOR PROFESSIONAL ATHLETES PDF
Adam POPEK

ТОМ 2

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ PDF
Андрій АНДРЕС
ІНТЕГРАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ PDF
Артем АШУРОВ
ФАКТОРНА СТРУКТУРА КООРДИНАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ‑ВОЛЕЙБОЛІСТІВ PDF
Роман БОЙЧУК, Василь КОВЦУН
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Діана БУРЛАЧЕНКО
МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ГІМНАСТИКОЮ ЯК ОДНА З УМОВ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Роман ВЛАСЮК
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ТРАНСПОРТНОГО КОЛЕДЖУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ БІГОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ PDF
Станіслав ГАЛАНДЗОВСЬКИЙ
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШЕЙПІНГУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I–II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ PDF
Людмила ДРАПІНСЬКА
РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ШВИДКОСТІ ТА РІВНОВАГИ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Оксана ДУМИЧ, Юлія КАСІЯН, Христина СТАСЮК
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ PDF
Марина ЗАХАРЧЕНКО
МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТОК ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДО ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Олена ІЩУК, Ольга ІВАНЮК, Андрій БУХВАЛ, Оксана САМЧУК
МІСЦЕ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ В ДОЗВІЛЛІ ШКОЛЯРІВ PDF
Анна КІНДЗЕРА, Іванна БОДНАР
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА СКІФО-САРМАТСЬКИХ ПЛЕМЕН PDF
Василь КУЛЬЧИЦЬКИЙ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПЛАВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Лілія НАЗАРКЕВИЧ
МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СПЕЦІАЛЬНІЙ МЕДИЧНІЙ ГРУПІ PDF
Катерина ОГНИСТА
УЧИТЕЛЬ-ПРЕДМЕТНИК – ВОЛОНТЕР З ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Андрій ОГНИСТИЙ
ЗНАЧУЩІСТЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Наталія ОСІП
НЕОБХІДНІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ PDF
Олександр ПОПРОШАЄВ
ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ PDF
Мар’яна ПОРОДЬКО
МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ РОЗВИТКУ НАПРЯМКУ «WORKOUT IN THE OFFICE» В УКРАЇНІ PDF
Cофія СВІТЛИЧНА
СПІВВІДНОШЕННЯ ШВИДКОСТІ РЕАГУВАННЯ ДО РІВНЯ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ PDF
Андрій СОЛОМОНКО
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Ганна ТАМОЖАНСЬКА
МЕТОДИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ВПРАВ НАСЕЛЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Олена ТВЕРДОХЛІБ
РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНО-РЕЗЕРВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП 5–9 КЛАСІВ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З СУГЛОБОВИМИ ПРОЯВАМИ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ PDF
Роксолана ТИМОЧКО-ВОЛОШИН, Володимир ТРАЧ
ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСУ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ PDF
Валерія ТИЩЕНКО, Ганна СТРАКОЛИСТ
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМИ ТАНЦЯМИ НА РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ У ДІВЧАТ ВІКОМ 14–15 РОКІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ В ОЗДОРОВЧИХ ГРУПАХ PDF
Андрій ФЕДОРЯКА
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ ВІКОМ 15–17 РОКІВ PDF
Людмила ФІЛЕНКО, Ігор ФІЛЕНКО, Олена ЦЕРКОВНА, Юрій ПЕТРЕНКО
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Катерина ЧОБАНЮК, Ярослав ГАЛАН

ТОМ 3

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ PDF
Віра БУДЗИН, Оксана ГУДЗІЙ, Наталія ЖАРСЬКА
ВИКОРИСТАННЯ ШКАЛИ SPINAL CORD INDEPENDENCE MEASURE (SCIM) ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОСІБ З ХРЕБЕТНО-СПИННОМОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ PDF
Олег ГЕРГІЛЬ, Богдан КРУК
ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ ХОДЬБИ В ОСІБ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ PDF
Михайло ДМИТРУК, Віра РОКОШЕВСЬКА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ «ЕНДОГЕННО- ГІПОКСИЧНОГО ДИХАННЯ» ЗА ПОКАЗНИКАМИ МАКСИМАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ КИСНЮ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СТУДЕНТОК МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ, ХВОРИХ НА НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНУ ДИСТОНІЮ ЗА ГІПЕРТОНІЧНИМ ТИПОМ PDF
Тетяна ДЬОМКІНА
ФІЗИЧНІ ТРЕНУВАННЯ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ PDF
Ірина КАЛЬОНОВА
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ ПІД ВПЛИВОМ ФІЗИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ PDF
Ірина КАЛЬОНОВА, Надія БОГДАНОВСЬКА
ЛІКУВАЛЬНА ГІМНАСТИКА ДЛЯ ХВОРИХ НА СЕЧОКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ ПРИ ЩАДНОМУ РУХОВОМУ РЕЖИМІ ПІСЛЯ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОЇ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ЛІТОТРИПСІЇ PDF
Марія КУЗАН
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИМИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ В ЛІКАРНЯНОМУ ПЕРІОДІ PDF
Марина ЛОЗЮК, Анатолій МАГЛЬОВАНИЙ
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ В СТУДЕНТІВ РІЗНОГО РІВНЯ ТРЕНОВАНОСТІ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ У ПЕРІОД РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦІЇ PDF
Олександр ПЕТРУХНОВ, Лариса РУБАН
«ДИТЯЧА ЛЕГКА АТЛЕТИКА» – ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ РОЗВИТКУ МАСОВОГО СПОРТУ PDF
Катерина РАДИЧ, Тетяна ЛОБОДА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ХВОРИХ З ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ СЕРЕДНЬОЇ ВАЖКОСТІ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ PDF
Наталія РОСОЛЯНКА, Богдан КРУК, Андрій ВОВКАНИЧ
НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ ФІЗИЧНОГО РЕАБІЛІТОЛОГА В МЕДИЧНИХ ВИШАХ PDF
Ольга СИТНИК
ДИСФУНКЦІЯ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЕГЕНЬ PDF
Катерина ТИМРУК-СКОРОПАД
ENTRAPMENT NEUROPATHIES OF THE UPPER EXTREMITIES AND NEW TRENDS IN PHYSIOTHERAPY PDF
V KNAP, p TAKÁČ, p ONDOVÁ, M IŠTOŇOVÁ, K ORAVCOVÁ
PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT OF ACTIVE TOURISM IN HEALTH RESORTS OF KŁODZKO VALLEY PDF
Roman NOWACKI
ASSESSMENT OF STRENGTH ABILITY, STRENGTH-SPEED ABILITIES AND FUNCTIONAL STATUS IN PATIENTS AFTER ARTHROSCOPIC RECONSTRUCTION OF MASSIVE ROTATOR CUFF DAMAGE 2 YEARS AFTER THE TREATMENT. PDF
Mirosław PROBACHTA, Agnieszka BEJER, Marek KULCZYK, Michał MACIEJEWSKI

ТОМ 4

МЕДИЧНА АКТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ PDF
Зоя ГОРЕНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ACCESS В НАСКРІЗНІЙ ЗАДАЧІ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Людмила ЗАНЕВСЬКА, Антон ЗУБРИЦЬКИЙ, Наталія ОНИЩУК, Андрій САЛО
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО ТУРИЗМУ PDF
Віталій КОЗОВИЙ, Іван ВОЛОШИН
ВПЛИВ ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Світлана КРИШТАНОВИЧ
ГЕОПРОСТОРОВЕ ПОШИРЕННЯ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИХ ПАМ’ЯТОК ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Павло КУЧЕР, Іван ВОЛОШИН
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Оксана МАКСИМІВ
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
Надія ПИЛИПЕНКО, Юлія ПРИСТУПА
КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ ЗАНЯТЬ АКВАРЕКРЕАЦІЄЮ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ЮНАКІВ ВІКОМ 16–17 РОКІВ PDF
Віра ПІДГАЙНА
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Галина ПУТЯТІНА
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ЖІНОК ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ PDF
Мар’яна РІПАК
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Наталія СЕРЕДА
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ PDF
Євгенія СЛИВКА
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС PDF
Галина ХАВЕЛКО
ВИКОРИСТАННЯ ОЗДОРОВЧИХ НАПОЇВ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ PDF
Володимир ХОЛЯВКА, Марія ФІЛЬ
ЗАСТОСУВАННЯ “BEEP-TEST” ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД) PDF
Олена ШИЯН, Наталія СОРОКОЛІТ, Віра СУХІНСЬКА
ACTIVITY OF «KRAJOWA FEDERACJA SPORTU DLA WSZYSTKICH» FOR INCREASE OF MOTOR ACTIVITY OF THE POPULATION OF POLAND PDF
Olha ZHDANOVA


ISSN: 1996-1456