Інформація про автора

СИБІЛЬ, Марія

  • Випуск 21 (2017) - ТОМ 1
    ПЕРМАНЕНТНА КОРЕКЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ З УРАХУВАННЯМ ПОТОЧНОГО БАЛАНСУ МІЖ ОКРЕМИМИ КОМПОНЕНТАМИ АНАЕРОБНОГО МЕХАНІЗМУ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
    Анотація  PDF
  • Випуск 21 (2017) - ТОМ 1
    МОНІТОРИНГ ПІДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТІВ‑СПРИНТЕРІВ ЗА ВПЛИВУ ШТУЧНОЇ ГІПОКСІЇ НА ПОКАЗНИКИ СИМПАТО‑АДРЕНАЛОВОЇ СИСТЕМИ
    Анотація  PDF


ISSN: 1996-1456