Редакційний штат

Головний редактор

  1. Богдан Анатолійович Виноградський, Львівський державний університет фізичної культури, Україна

Заступник головного редактора

  1. Юлія Павлова, Львівський державний університет фізичної культури, Україна

Науковий консультант

  1. Євген Никодимович Приступа, Львівський державний університет фізичної культури, Україна

Відповідальний секретар

  1. Оксана Ярославівна БОРИС, Львівський державний університет фізичної культури, Україна


ISSN: 1993-5757