Історія журналу

 Рік заснування: 2005

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська,  польська, російська (змішаними мовами)

Проблематика: висвітлення проблем олімпійського та професійного спорту, фізичної культури, фізичного виховання різних груп населення, фізичної реабілітації

Наукове фахове видання  України (Наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 р., додаток 9)

Галузь науки: фізичне виховання та спорт 

Видання відображене у базах Google Scholar, ResearchBib, CiteFactor, Bielefeld Academic Search Engine (BASE)Scientific Indexing Services (SIS), Advanced Science Index, "Index Copernicus Journals Master List"

Архів видання періоду 2005-2012 рр. в базі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/title.htmlISSN: 1993-5757