ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ПОКАЗНИКІВ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТРІЛЬЦІВ ІЗ ЛУКА РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Юрій БРІСКІН, Анатолій МАГЛЬОВАНИЙ, Мар’ян ПІТИН

Анотація


Анотація. У статті визначено характерні відмінності взаємозв’язків показників загальної фізичної підготовленості стрільців із лука на етапах максимальної реалізації індивідуальних можливостей та спеціалізованої базової підготовки.

Структура та зміст взаємозв’язків показників загальної фізичної підготовленості мають більшу концентрацію достовірних взаємозв’язків висококваліфікованих та кваліфікованих стрільців із лука в силових якостях, зо­крема силовій та швидкісно-силовій витривалості. Вагомим у структурі загальної фізичної підготовленості можна визначити оптимальний рівень рухливості плечових суглобів для реалізації силових якостей спортсменів у запропонованих контрольних вправах та в окремих випадках – координаційних здібностей, спрямованих на прояв статичної рівноваги.

 

Ключові слова: взаємозв’язки, стрільці з лука, кваліфікація.


Повний текст:

PDF

Посилання


Антонов С. В. Результативність висококваліфікованих стрільців із лука у контро-льних вправах із ускладненими умовами виконання / Антонов С. В., Пітин М. П. // Педагогі-ка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 9. – С. 8–10.

Антонов С. В. Характеристика засобів контролю фізичної підготовленості спорт-сменів у стрільбі з лука / Сергій Антонов, Анна Бабяк, Мар’ян Пітин // Молода спортивна на-ук України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 6–10.

Бальсевич В. К. Физическая активность человека / Бальсевич В. К., Запорожа-нов В. А. – К. : Здоров'я, 1987. − 223 с.

Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортменов / Ю. В. Верхошанский. − М. : Физкультура и спорт, 1988. − 22 с.

Виноградський Б. А. Визначення доцільності використання фізичних вправ для те-стування спеціальної силової працездатності у лучників / Б. А. Виноградський, К. А. Тимрук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. ст. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2002. – № 2. – С. 6–13.

Гачичеладзе Я. В. Физическая подготовка стрелка / Гачичеладзе Я. В., Орлов В. А. − М. : ДОСААФ, 1984. – 112 с.

Запорожанов В. А. Контроль в спортивной тренировке / В. А. Запорожанов. − К. : Здоров’я, 1988. − 149 с.

Калиніченко О. М. Особливості моделювання навчально-тренувального процесу у стрілецьких видах спорту / О. М. Калиніченко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 4. – С. 39–45.

Келлер В. С. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів : навч. посіб. / Келлер В. С., Платонов В. М. – Л. : Українська Спортивна Асоціація, 1992. – 269 с.

Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей : навч. посіб. – Л. : Шта-бар, 1997. – 207 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учеб. тренера высш. квалификации / Платонов В. Н. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 584 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.