ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТЕСТУ ПРИ ТРЕНДІ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ

Ігор ЗАНЕВСЬКИЙ, Людмила ЗАНЕВСЬКА

Анотація


Анотація. Метою роботи було створення методу врахування тренду результатів тестування при оцінюванні надійності моторних тестів за експериментальними даними. Методику дослідження було побудовано на основі теорії спортивних тестів, математичній теорії надійності моторних тестів, методах математичної статистики: кореляційного аналізу, лінійної регресії, дисперсійного аналізу, методу Шапіро–Уілка. Обчислення проводилися з використанням комп’ютерних програм Excel і Statistica. Запропоновано метод елімінації тренду послідовних результатів тестування. На прикладі стрибків у довжину з місця показано, що варіація похибки в оцінці надійності тесту, яку спричинює тренд результатів, становить 11%. Елімінація тренду дозволяє помітно поліпшити оцінку надійності тесту: з прийнятної (ІСС = 0,884) до доброї (0,933).

 

Ключові слова: тест, надійність, тренд результатів, міжкласова кореляція.


Повний текст:

PDF

Посилання


Miller T. NSCA's Guide to Tests and Assessments / T. Miller. − Champaign, IL: Human Kinetics, 2011. − 368 p.

Уткин В. Л. Измерения в спорте / В. Л.Уткин. – М. : ГЦОЛИФК, 1978. – 200 с.

Wood T. Measurement Theory and Practice in Kinesiology / Wood T., Zhu W. – Cha¬mpaign, IL: Human Kinetics, 2012. − 376 p.

Бубэ Х. Тесты в спортивной практике / Х. Бубэ, Г. Фэк, Х. Трогаш. – М. : Физкультура и спорт, 1968. − 239 с.

Michael W. B. Development of Statistical Methods Especially Useful in Test Construction and Evaluation / Michael W. B. // Review of Educational Research. – 1956. − Vol. 26, №. 1. − P. 89-109.

Глас Дж. Статистические методы в педагогике и психологи / Дж. Глас, Дж. Стэнли. – М.: Прогресс, 1976. − 494 с.

Shrout P. E. Intraclass correlations: Uses in assessing rater reliability / Shrout P. E., Fle¬iss J. L. // Psychological Bulletin. – 1979. − Vol 86(2) − P. 420–428 .

Bartko J. J. The intraclass correlation coefficient as a measure of reliability / Bartko J. J. // Psychological Reports. – 1966. − Vol. 19, іs. 1. – P. 3–11.

Основы спортивной метрологи / под ред. В. М. Зациорского – М. : Физкультура и спорт, 1979. – 68 с.

Measurement and Evaluation in Human Performance / Jr. Morrow, A. Jackson, J. Dich D. Mood − Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. − 440 p.

Thomas J. Research Methods in Physical Activity / J. Thomas, J. Nelson, S. Silverman. – Champaign. − IL : Human Kinetics, 2009. − 472 p.

Vincent W. J. Statistics in Kinesiology / W.J. Vincent. – Champaign, IL : Human Kine¬tics, 2005. − 294 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.