ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Сергій РОМАНЧУК

Анотація


У статті проаналізовано рівень фізичної підготовленості студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу вищих навчальних закладів. Проведено тестування, перевірено рівень фізичної підготовленості студентів при вступі та під час закінчення навчання на військовій кафедрі. Виявлено низький рівень витривалості офіцерів запасу та відсутності навичок у проведенні фізичної підготовки з підлеглим особовим складом.

Ключові слова


студенти, офіцери запасу, фізична підготовленість, планування, недоліки, ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Маляр Е. І. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів у системі вищої професійної освіти / Е. І. Маляр, В. Є. Будний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. –2009. – №12. – С. 120–122.

Попович О. І. Порівняльний аналіз фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ і студентів, які навчаються за програмою офіцерів запасу / О. І. Попович // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – №5. – С. 109–112.

Панченко В. Ф. Аналіз існуючої системи фізичного виховання студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу ВНЗ / В. Ф. Панченко // Сучасний стан та перспективи розвитку фізичної підготовки військовослужбовців в системі бойового навчання військ (сил) Збройних Сил та інших силових структур України : матеріали наук.-метод. конф. – К., 2013. – С. 49-53.

Радецький В. Г. Питання трансформації оборонних структур України та удосконалення системи військової освіти / В. Г. Радецький, В. М. Телелим, Ю. Г. Даник // Наука і оборона. – 2009. – № 1. – С. 15–19.

Фіногенов Ю. С. Заходи щодо підвищення ефективності організаційних основ фізичної підготовки військо службовців / Ю. С. Фіногенов // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія № 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи – К., 2011. – Вип. 27. – С. 314–321.

Професійно-прикладна фізична підготовка студентів енергетичних спеціальностей : навч. посіб. [за заг. ред. Р. Т. Раєвського]. – Одеса: Наука і техніка, 2006. – 132 с.

Овчарук І. С. Система фізичної підготовки майбутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / І. С. Овчарук. – Л., 2008. – 20 с.

Романчук В. М. Напрямки вдосконалення системи фізичної підготовки військово¬службовців Збройних Сил України / В. М. Романчук, С. В. Романчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13. – Т. 4. – С. 172–178.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.