МОДЕЛІ СОМАТО-ВІСЦЕРАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОСТРІЛУ З ЛУКА

Любомир ВОВКАНИЧ, Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Іванна КОВАЛЬ

Анотація


Аналіз часової динаміки частоти серцевих скорочень (ЧСС) та порівняння її з показниками інтерференційної електроміограми (ІЕМГ) м’язів лучників дає змогу сформувати оптимальну модель сомато-віс­церальної взаємодії під час виконання пострілу з лука. Показники ЧСС та ІЕМГ досліджували у 18 лучників високої кваліфікації віком 18–20 р. під час стрільби на дистанції 70 м. Установлено, що середні величини ЧСС лучників під час пострілу знаходяться в межах 94–141 уд./хв (переважно – до 130 уд./хв). Виявлено три основні моделі змін ЧСС під час пострілу. У більшості спортсменів ЧСС коливається, досягаючи мінімуму за 1–5 с до випуску стріли та повертаючись до початкового рівня через 3–5 с після випуску. Зміни середньої амплітуди ІЕМГ окремих м'язів лучника та ЧСС упродовж виконання пострілу індивідуальні. Переважно між цими показниками виявлено негативну кореляцію.

Ключові слова


стрільба з лука, частота серцевих скорочень, електроміограма, кореляція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Находкин В. В. Роль психорегулирующей тренировки в реализации индивидуа-льной программы подготовки стрелка к соревнованиям / В. В. Находкин // Ученые запис-ки. – 2010. – № 4 (62). – С. 71–77.

Николаев С. Г. Практикум по клинической электромиографии: издание второе, перераб. и доп. / С. Г. Николаев. – Иваново : Иван.гос. мед. академия, 2003. – 264 с.

Тарасова Л. В. Повышениерезультативности в стрельбеиз лука на основеоптими-зации характеристик выстрела/ Л. В. Тарасова, Ю. А. Ипполитов, А. А. Новиков // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 4. – С. 31.

Тарасова Л. В. Определение наиболее эффективного ежима стрельбы у высокок-валифицированных и юных стрелков из лука / Л. В. Тарасова // Вестник спортивной нау-ки. – 2010. – № 6. – С. 27–29.

Eroğlu Kolayiş Okçuluk Milli Takımının antrenman ortamında kalp atım hızı ve nişan alma süresinin atış puanı üzerindeki etkileri / Eroğlu Kolayiş, E. Mimaroğlu // Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. – 2008. – Cilt 5. – Sayı 1. – P. 1–19.

KiSik L. TotalArchery / KiSikLee. – Korea : Astra LLC, 2009. – 264 с.

Miyamoto M. Changes of heart rate, somatic anxiety, and performance of Japanese archers during practice and matches / M. Miyamoto // Jap. J. Exp. Soc. Psych. – 1994. – V. 33, N 3. – P. 191.

Robazza C. Emotions, heart rate and performance in archery. A case study / C.Robazza, L.Bortoli, V.Nougier // J. Sport Med. Phys. Fitness. – 1999. – 39. – P. 169–176.

Robazza C. Physiological arousal and performance in elite archers : A fieldstudy. / C. Roba¬zza, L. Bortoli;V. Nougier // European Psychologist. – 1998. – V. 3(4). – P. 263–270.

Salazar W. Hemispheric asymmetry, cardiac response, and performance in elite archers / W. Salazar, D. M.Landers, S. J.Petruzzelloet al. / Res Q Exerc Sport. – 1990. – V. 61(4). – P. 351.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.