ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ В ЖІНОК З ПОСТМАСТЕКТОМІЧНИМ СИНДРОМОМ З РІЗНИМИ ТИПАМИ СТАВЛЕННЯ ДО ХВОРОБИ

Юрій БРІСКІН, Тетяна ОДИНЕЦЬ, Андрій ВОВКАНИЧ

Анотація


Вивчення особливостей типів ставлення до хвороби є невід’ємною частиною побудови диференційованих програм психологічної та фізичної реабілітації пацієнтів різних нозологій. Мета – визначити особливості функціонального стану верхньої кінцівки в жінок з постмастектомічним синдромом з різними типами ставлення до хвороби. До дослідження залучено 50 жінок з постмастектомічним синдромом на стаціонарному етапі реабілітації. Встановлено, що у жінок з раціональним типом ставлення до хвороби відзначено вірогідно кращі результати функціонального стану верхньої кінцівки порівняно з інтер- та інтрапсихічним типами. 

Ключові слова


тип ставлення до хвороби, верхня кінцівка, жінки, постмастектомічний синдром.

Повний текст:

PDF (ENGLISH)

Посилання


Методика для психологической диагностики типов отношения к болезни : метод. реком. / [Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев, Э. Б. Карпова и др.]. – СПб : Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева, 2001. – 33 с.

Рак в Україні 2013–2014 / З. П. Федоренко, Ю. Й. Михайлович, Л. О. Гулак [та ін.] // Бюлетень національного канцер-реєстру України. – 2015. – № 16. – 108 с.

Fu M. R. Breast cancer-related lymphedema: Symptoms, diagnosis, risk reduction, and management / M. R. Fu // World J Clin Oncol. – 2014. – Vol. 5 (3). – P. 241–247.

Lymphedema following breast cancer treatment and impact on quality of life: a review / N. R. Taghian, C. L. Miller, L. S. Jammallo [et al.] // Crit. Rev. Oncol. Hematol. – 2014. – Vol. 92 (3). – Р. 227–234.

Physical and Psychosocial Recovery in the Year After Primary Treatment of Breast Cancer / P. Ganz, L. Kwan, A. Stanton [et al.] // J. Clin. Oncol. – 2011. – Vol. 29 (9). – Р. 1101–1109.

Psychosexual functioning of women after breast cancer therapy / B. Mroczek, D. Kurpas,

E. Grochans [et. al] // Psychiatr Pol. – 2012. – Vol. 46 (1). – Р. 51–61.

Psychosocial impact of cancer on adult patients / Y. A. Rashid, Z. A. Ghafoor, N. Masood [et. al.] // J Pak Med Assoc. – 2012. – Vol. 62 (9). – Р. 905–909.

Upper limb lymphedema after breast cancer treatment / H. Ben Salah, M. Bahri, B. Jbali [et. al.] // J. Cancer Radiother. – 2012. – Vol. 16 (2). – Р. 123–127.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.