СУЧАСНИЙ СТАН ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ТА МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ

Наталія РОСОЛЯНКА

Анотація


На сьогодні немає єдиної диференційованої системи фізичної реабілітації осіб з черепно-мозковою травмою. Статтю присвячено висвітленню питання застосування засобів методів та форм фізичної реабілітації в лікуванні осіб з черепно-мозково травмою. У роботі проаналізовано періоди, етапи фізичної реабілітації осіб з черепно-мозковою травмою, методи дослідження та клінічну картину травматичного ураження головного мозку.

Ключові слова


фізична реабілітація, черепно-мозкова травма, забій головного мозку, фізичні вправи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Белова А. Н. Нейрореабилитация : руководство для врачей / А. Н. Белова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Антидор, 2002. – 736 с.

Воронін Д. Программа фізичної реабілітації при посттравматичній ішемії мозку / Д. Воронін, В. Мухін, Ю. Голець // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2013. – № 1. – С. 146–149.

Живолупов С. А. Патогенетические механизмы травмати-ческой болезни головного мозга и основные направле-ния их коррекции / С. А. Живолупов, И. Н. Самарцев, С. В. Коломенцев // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2009. – № 10. – С. 42–46.

Крук Б. Р. Фізична реабілітація осіб із черепно-мозковою травмою [Електронний ресурс] / Б. Р. Крук, В. В. Рокошевська, О. Ю. Білянський // Спортивна наука України. – 2015. –

№ 1. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/issue/current

Баннікова Р. Проблемні питання фізичної реабілітації осіб з наслідками травматичного ураження мозку / Р. Баннікова, К. Калінкін, Ю. Магнушевський // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2016. – № 1. – С. 23–29.

Смоланка В. Сучасні погляди на етіологію та патогенез внутрішньочерепної гіпертензії при тяжкій / В. Смоланка, О. Андреєв // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Медицина. – Ужгород, 2008. – № 34. – С. 134–139.

Эпидемиология инвалидности вследствие черепно-мозговых травм в Украине / [Н. Хобзей, Е. Педаченко, В. Голик и др.] // Україна. Здоров’я нації. – 2011. – № 3. – С. 30–34.

Епифанов В. А. Восстановительная медицина : учебник / В. А. Епифанов. – Москва : ГЄОТАР Медиа, 2012. – 304 с.

Ghajar J. Traumatic brain injury / J. Ghajar // Lancet. – 2000. – Vol. 356 (9233). – P. 923–929.

Brogardh C. Constraint-induced movement therapy in patients with stroke: a pilot study on effects of small group training and of extended mitt use / C. Brogardh, B. H. Sjolund // Clin. Rehabilitation. – 2006. – Mar. 20 (3). – P. 218–228.

Dominiek B. PNF in Practice / B. Dominiek, D. Beckers, S. Adler, M. Buck. – Berlin : Springer, 2007. – P. 310.

Dromerick A. W. Activity-based therapies / A. W. Dromerick, P. S. Lum, J. Hidler // NeuroRehabilitation. –2006. – Oct. 3 (4). – P. 428–438.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.