ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Наталія ЗАВИДІВСЬКА

Анотація


У статті обґрунтовано особливості педагогічної технології формування фізичної культури учнів підліткового віку. Представлено труднощі формування фізичної культури підлітків через особливості вікового періоду, низького рівня мотивації та інтересу до занять фізичними вправами. Запропоновано ідею випереджальної технології формування фізичної культури, що орієнтована на потреби учнів у майбутньому. Розкрито суть фундаменталізації змісту предмета «Фізична культура» для учнів середніх класів. Виокремлено чотирикомпонентну структуру педагогічної технології формування фізичної культури учнів підліткового віку. Проаналізовано необхідність використання спеціальних організаційних аспектів на уроках фізичної культури школярів підліткового віку.

Ключові слова


фізична культура, педагогічна технологія, мотивація, інтерес, учні середніх класів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Глазирін Д. Д. Основи диференційованого фізичного виховання / Д. Д. Глазирін – Черкаси : Відлуння – плюс, 2003. – с. 351.

Завидівська Н. Н. Фундаменталізація фізкультурно-оздоровчої освіти: аспект здоров’язбережувального навчання студентів : монографія / Наталія Назарівна Завидівська. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 402 с.

Завидівська Н. Н. Особливості формування рухових вмінь і навичок школярів підліткового віку засобами фізичної культури / Н. Завидівська // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. : А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 23. – С. 27–32.

Киреев В. Л. Новый подход к преподаванию теоретических знаний / В. Л. Киреев // Физическая культура в школе. – 2010. – № 7. – С. 10–11.

Круцевич Т. Ю. Управління фізичним станом підлітків в системі фізичного виховання : автореф. дис. … д-ра наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 / Т. Ю. Круцевич ; Нац. ун-т фіз. вих. і спорту України. – Київ, 2000. – 44 с.

Круцевич Т. Ю. Мотиваційний підхід до організації процесу фізичного виховання у школі / Т. Ю Круцевич // Наукові записки. Серія Педагогіка : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2004. – С. 35–39.

Фізичне виховання і здоров’я : навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. О. Д. Дубогай. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 270 с.

Френкин Р. Мотивация поведения: биологические и когнитивные и социальные аспекты / Роберт Френкин. – Изд. 5-е. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 650 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2002. – Ч. 2. – 248 с.

Шмалей С. Позитивні емоційні стани у процесі фізичного виховання / С. Шмалей // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Ч. 3. – № 3. – С. 188–189.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.