РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ 7–8-х КЛАСІВ

Ірина КУЗЬМЕНКО

Анотація


У статті висвітлено результати фізичного розвитку учнів 7–8-х класів загальноосвітньої школи за показниками довжини тіла, маси тіла, частоти серцевих скорочень, артеріального тиску та проби Руфф'є. Представлено аналіз показників у віковому, статевому аспектах та порівняння з нормативною шкалою. Отримані дані свідчать, що з віком відбувається підвищення результатів. Аналіз даних у статевому аспекті виявив дещо вищі результати дівчат порівняно з показниками хлопців. Порівняння отриманих результатів з відповідними нормами виявило, що вони відповідають середньому рівню.

Ключові слова


фізичний розвиток, школярі, показники.

Повний текст:

PDF

Посилання


Арефьєв В. Г. Сучасна методика оцінювання рівня фізичного розвитку учнів загальноосвітніх шкіл / В. Г. Арефьєв // Науковий часопис. – 2013. – № 4. – С. 31–35.

Герасименко С. Ю. Визначення рівня фізичного розвитку і соматичного здоров’я школярів / С. Ю. Герасименко, Е. О. Жигульова // Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія : Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 9. – С. 98–107.

Костюк Ю. С. Характеристика фізичного розвитку учнів 5–9 класів (10–14 років) сільських малокомплектних шкіл / Ю. С. Костюк // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – Вип. 112(3). – С. 239–241.

Мониторинг и коррекция физического здоровья школьников : метод. пособие / [С. Д. Поляков, С. В. Хрущев, И. Т. Корнеева и др.]. – Москва : Айрис-пресс, 2006. – 96 с.

Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Л. П. Сергієнко. – Київ : Олімпійська література, 2001. – 439 с.

Стан здоров’я учнів середнього шкільного віку однієї з гімназій м. Києва / О. В. Тяжка, Л. М. Казакова, М. М. Васюкова, А. М. Антошкіна // Неонатологія та педіатрія в Україні: перспективи розвитку та проблемні питання. – 2015. – Т. 5, № 1(5). – С. 19–23.

Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 3-е изд., стер / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – Москва : Академия, 2004. – 480 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – Ч. 1. – 272 с.

http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20081204_1.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.