ДИНАМІКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ВАЖКОАТЛЕТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ – УЧАСНИКІВ ІГОР ХХХІ ОЛІМПІАДИ

Олександр ТОВСТОНОГ, Марія РОЗТОРГУЙ, Сергій ЗУБКОВ, Ігор ФОСТЯК

Анотація


У статті представлено наукові дані щодо реалізації змагальних спроб у ривку та поштовху важкоатлетами високої кваліфікації України – учасниками фінальної частини чемпіонатів Європи, світу 2014– 2016 рр. та Ігор ХХХІ Олімпіади в Ріо-Де-Жанейро. У результаті дослідження визначено динаміку спортивного результату в ривку та поштовху важкоатлетів чоловічої та жіночої національної команди, які представляли збірну України на змаганнях міжнародного рівня.

Ключові слова


важкоатлет, спортивний результат, вагова категорія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алаев П. Т. Актуальные проблемы подготовки сборной команды Украины по тяжелой атлетике к Олимпийским играм 2000 года : [метод. реком.] / П. Т. Алаев, В. Г. Олешко, В. И. Цимиданов. – Киев : Федерация тяжелой атлетики Украины, 2000. – 33 с.

Мочернюк В. Б. Моделі підготовленості важкоатлетів високої кваліфікації : автореф.

дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / В. Б. Мочернюк ; ЛДУФК. – Львів, 2013. – 20 с.

Олешко В. Г. Біомеханічні характеристики структури руху системи «спортсмен-штанга» у важкоатлетів різної статі / В. Г. Олешко, О. В. Антонюк // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 1. – С. 36–39.

Олешко В. Г. Підготовка спортсменів у силових видах спорту : [навч. посіб.] /

В. Г. Олешко. – Київ : ДІА, 2011. – 444 с. : іл. – ІSBN 978-966-8311-80-2.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : [учебник для студ. высших учеб. заведений физ. воспитания и спорта] / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 808 с. – ISBN 966-7133-64-8.

Пуцов С. О. Побудова тренувального процесу важкоатлеток високої кваліфікації у річному макроциклі : автореф дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / С. О. Пуцов. – Київ, 2008. – 20 с.

Товстоног О. Динаміка індивідуальних показників спортивного результату важкоатлетів збірної команди України – учасників Ігор ХХХ Олімпіади / Олександр Товстоног, Сергій Зубков // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 261–265.

Шимечко І. Структура підготовки важкоатлетів високої кваліфікації у річному макроциклі / Ігор Шимечко, Анатолій Магльований, Валентин Олешко // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 4 (6). – С. 40–45.

Europian weightlifting federation [Electronic resourse]. – Access mode: http://www.ewfed. com (date of application: 25.12.2016).

International weightlifting federation [Electronic resourse]. – Access mode: http://www. iwf.net (date of application: 25.12.2016).

Ukrainian weightlifting federation [Electronic resourse]. – Access mode: http://www.uwf.in.ua (date of application: 25.12.2016).

Ulăreanu M. V. Comparative analysis of the reps number within two training macrocycles of the weightlifting olympic team / Ulăreanu M. V., Potop V. І. // Journal of Physical Education and Sport. – 2010. – Vol. 29 (4). – P. 86–89.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.