КОРЕКЦІЯ МАСИ ТІЛА ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ЗАНЯТЬ З ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ

Ірина БИСТРА, Наталія ГАВРИЛОВА, Ксенія ЛИТВИНОВА

Анотація


Анотація. Зростання кількості дітей з надлишковою вагою, які звертаються за допомогою до тренерів спортивних секцій, пояснюється, переважно, неправильним харчуванням і малорухливим способом життя, що призводить до низької ефективності в роботі на уроках фізичної культури. За даними ВООЗ, однією з найбільших загроз для підлітків є надмірна вага тіла, і ця проблема зростає стрімкими темпами. Порівняно з 1980 роком кількість осіб, які мають надлишкову вагу, у світі збільшується з кожним роком. За останніми підрахунками батьки кожної третьої дитини приводять дітей в спортивні секції, щоб контролювати та корегувати масу тіла, а кожна десята дитина страждає від ожиріння. Загальною рисою для сучасних школярів і дітей є низька культура харчування і малорухливий спосіб життя, що спричиняє порушення в обміні речовин, які призводять до хронічних захворювань, зокрема проблем зайвої ваги і ожиріння. У дослідженнях актуальною є проблема контролю маси тіла в секціях з фітнесу для дітей, що потребує детального контролю зі сторони тренерів, учителів з фізичного виховання та батьків. При відсутності належної фізичної підготовленості учні не можуть виконувати шкільну програму, а батьки змушені звертатися за допомогою тренерів спортивних секцій та виходити на інший рівень уваги до спорту. Надмірна вага шкодить серцево-судинній і опорно-руховій системам та негативно впливає на загальний стан здоров’я. У дитячому віці ожиріння здатне призвести до розвитку серйозних ускладнень. Зокрема, у дітей з надмірною масою тіла значно підвищений ризик розвитку цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, захворювань печінки, жовчного міхура. Люди, які страждають на ожиріння з дитячого віку, схильні до раннього розвитку ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда, безпліддя. Вчителі фізкультури та тренери дитячих спортивних секцій повинні звертати увагу на таких учнів і допомагати їм вирішувати дану проблему за допомогою певного підходу, спеціально розроблених програм з оздоровчого фітнесу, методик та комплексів вправ, що має призводити до оптимальних значень ІМТ для дітей та підлітків. У роботі проаналізовано та узагальнено дані спеціальної наукової та методичної літератури щодо проблеми надмірної ваги серед дітей, що займаються в секціях з дитячого фітнесу середнього шкільного віку.


Ключові слова


проблема, надмірна вага, індекс маси тіла, діти, фітнес для дітей, профілактика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Большова О. В. Ожиріння в дитячому та підлітковому віці / О. В. Большова // Здоров’я України. – 2008. – № 18/1. – С. 50–51; 53.

Биковська Л. Б. Вплив оздоровчого плавання на організм школярів та студентів, які мають надлишкову вагу. / Биковська Л. Б., Бабінець О. О. // Слобожанський науково-спортивний вісник. 2010. – № 1. – С. 77–79.

Білецька В. В. Особливості впровадження фітнес-технологій у процес фізичного виховання школярів / В. В. Білецька, В. П. Семененко // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – Київ, 2010. – С. 597.

Горобей М. П. Проблеми зайвої ваги і ожирінняучнівської та студентської молоді / М. П. Горобей // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. І. – С. 103–105.

Кібальник О. Зміст фітнес–технології для підвищення рухової активності підлітків / Оксана Кібальник // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 2. – С. 42–46.

Москаленко В. Ф. Особливості харчування населення України та їх вплив на здоров’я / Москаленко В. Ф., Грузєва Т. С., Галієнко Л. І. // Науковий вісник Нац. мед. ун-ту ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2009. – № 3. – С. 64–73.

Лисицкая Т. С. Методика организации и проведения занятий фитнесом в школе / Т. С. Лисицкая // Спорт в школе. – 2009. – № 18 (468). – С. 41–48.

Іваній І. В. Ефективність змісту фізичного виховання в особистісно орієнтованій технології розвитку основ здоров’я молодшого школяра / І. В. Іваній, І. О. Калініченко // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 110–117.

Нагорна І. С. Ожиріння як соціальна проблема сучасної молоді. Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації / Нагорна І. С. // Тези доп. V Всеукр. наук.-пр. конф. студ. та молодих вчених. – Хмельницький : ХІСТ, 2011. – С. 182–185.

Пилипчук В. В. Надлишкова маса тіла студентів як проблема метаболізму і фізичної активності / Пилипчук В. В., Августинович М. Б., Курінов О. Ю. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011. – № 4. – С. 122–124.

Bass R. Severe childhood obesity: an under-recognized and growing health problem / Bass R., Eneli I. // Postgrad Med J. – 2015. Vol. 91(1081). – P. 639–645. doi: 10.1136/postgradmedj-2014–133033.

Beck A. R. Psychosocial aspects of obesity / Beck A. R. // NASN Sch Nurse. – 2016. – Vol. 31(1). – P. 23–27.

Cote A. T. Childhood obesity and cardiovascular dysfunction / Cote A. T., Harris K. C., Panagiotopoulos C., et al. // J Am Coll Cardiol. – 2013. – Vol. 62(15). – P. 1309–1319.

Morrison K. M. Association of depression and health related quality of life with body composition in children and youth with obesity / Morrison K. M., Shin S., Tarnopolsky M., et al. // Journal of Affective Disorders. – 2015. – Vol. 172. – P. 18–23.

Richardson A. S. Timing and duration of obesity in relation to diabetes: findings from an ethnically diverse, nationally representative sample / Richardson A. S., Gordon-Larsen P. // Diabetes Care. – 2013. – Vol. 36(4). – P. 865–872.

Yamaki K. Prevalence of obesity-related chronic health conditions in overweight adolescents with disabilities / Yamaki K., Rimmer J. H., Lowry B. D., Vogel L. C. // Research in Developmental Disabilities. – 2011. – Vol. 32 (1). – P. 280–288.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.