СУЧАСНИЙ СТАН РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ТРАВМАМИ ХРЕБТА ТА СПИННОГО МОЗКУ В УКРАЇНІ

Оксана ФЕДОРОВИЧ, Аліна ПЕРЕДЕРІЙ

Анотація


Мета: охарактеризувати проблемне поле національної системи фізичної реабілітації осіб з травмами хребта та спинного мозку Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, метод порівняння, документальний метод. Результати: виявлено, що основними напрямами наукових досліджень проблематики реабілітації осіб з травмами хребта та спинного мозку є реабілітація в гострому періоді травми, медична реабілітація, реабілітаційні втручання під час санаторно-курортного лікування, систематизація реабілітаційного процесу та впровадження сучасних підходів до нього. Установлено, що нині існує проблема цілісності реабілітаційного процесу пацієнта із травмою хребта та спинного мозку від оперативного втручання до видужання пацієнта чи заміщення втраченої ним функції. Недостатній рівень реабілітації осіб з травмами хребта та спинного мозку на віддалених етапах лікування вимагає пошуку та запровадження сучасних мобільних, доступних та ефективних форм і програм активної реабілітації. Найбільш перспективними щодо цього є програми таборів активної реабілітації, що вимагає їх подальшого обґрунтування та вдосконалення.

Ключові слова


травми хребта та спинного мозку, реабілітація, табори активної реабілітації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богдановська Н. В. Сучасні технології в реабілітації хворих із спинномозковою травмою / Богдановська Н. В. // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2(8). – С. 117–124

Бісмак О. В. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / О. В. Бісмак, Н. Г. Мельник. – Харків : Вид-во Бровін О. В., 2010. – 120 с.

Бісмак О. Особливості організації діяльності реабілітаційних закладів в Україні /

О. Бісмак // Освітологічний дискус. – 2015. – № 4(12).

Бєлікова Н. Основи фізичної реабілітації в схемах і таблицях : навч.-метод. посіб. /

Н. Бєлікова, Л. Сущенко. – Київ : Козарі, 2009. – 76 с.

Доценко А. Табір активної реабілітації для інвалідів на візках – шлях до самостійного життя / А. Доценко, В. Філенко // Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України : зб. Міжнар. студент. наук.-практ. конф. – Полтава, 2010. – С. 110–114

Крук Б. Особливості процесу фізичної реабілітації осіб з хребетно-спинномозковою травмою шийного відділу хребта / Б. Крук // Бюлетень Української Асоціації фахівців фізичної реабілітації. – 2011. – № 5.

Особливості організації процесу фізичної реабілітації осіб із хребетно-спинномозковою травмою в умовах стаціонару / Б. Крук, В. Рокошевська, О. Білянський, А. Герцик // Спортивна наука України. – 2015. –№ 2 (66). – С. 17–21.

Сучасні стандарти та критерії в галузі реабілітаційної медицини : навч. посіб. / ред.

В. П. Лисенюк. – Київ, 2001. – 70с.

Програма таборів фізкультурно-спортивної реабілітації (активної). – Київ : НКСІУ, 2005.

Педаченко Є. Г. Статистичний аналіз інвалідності при травмі хребта та спинного мозку / Є. Г. Педаченко, А. В. Іпатов, О. М. Тарасенко // Запорізький медичний журнал. –

– № 6(75). – С. 21–23

Етапність реабілітації хворих при застарілій ускладненій травмі хребта / А. Сташкевич, М. М. Вовк, А. В. Шевчук, Д. В. Улещенко, А. М. Вітковський // Літопис травматології та ортопедії. – 2013. – № 1/2. – С. 25–26.

Тарасенко О. М. Аналіз методів лікування при травмі хребта та спинного мозку / О. М. Тарасенко, Є. Л. Ліфаренко // Зб. наук. пр. співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ, 2013. – Вип. 22(1).

Федорович О. Організація проведення таборів активної реабілітації для спинальних хворих / Оксана Федорович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2007. – С. 342–345.

Федяй І. Підвищення ефективності організації процесу реабілітації хворих з ускладненою травмою хребта / І. Федяй, О. Федяй // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. – 2016. – № 3. – С. 227–232.

Цимбалюк В. Результати відновного хірургічного лікування хворих з наслідками повного ушкодження спинного мозку / В. Цимбалюк, Ю. Ямінський // Український нейрохірургічний журнал. – 2011. – № 3. – С. 14–19.

Всеукраїнське об’єднання осіб з інвалідністю "Група активної реабілітації" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gar.org.ua


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.